CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG
  Tiêu điểm Archives - CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019

   Sáng ngày 04/01/2019, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2018 và...

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

   Chiều ngày 28/12/2018, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (DRC) tổ chức công bố, trao Quyết định của Tập đoàn Công...

CAO SU DẦU TIẾNG ĐẠT GIẢI BA ĐỒNG ĐỘI HỘI THI “BÀN TAY VÀNG”...

   Hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được...

Trao thưởng đơn vị hoàn thành kết hoạch sản lượng khai thác tháng 11/2018

   Sáng ngày 04/12, công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 11, triển khai nhiệm...

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2...

   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trước đây là Đồn điền Cao su Michelin do tư bản Pháp xây dựng vào...

KHU TRƯNG BÀY DI TÍCH LỊCH SỬ LÀNG CAO SU THỜI PHÁP THUỘC “DI...

   Khu trưng bày di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc Lô 50 thuộc  Nông trường Cao su Trần Văn Lưu,...