Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam: Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác tuyển thu và giữ chân người lao động tại các công ty cao su

Sáng 20/3, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác thu tuyển và giữ chân người lao động trong giai đoạn hiện nay. Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến dự.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam: Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác tuyển thu và giữ chân người lao động tại các công ty cao su
Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng Tổng Giám đốc VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổng số lao động toàn Tập đoàn đến cuối năm 2023 là 83.125 người. Tổng số lao động nghỉ việc trong năm 2023 là 17.650 người, chi phí trả thôi việc hơn 52 tỷ đồng. Tổng số lao động các đơn vị thu tuyển trong năm là 16.811 người. Theo báo cáo, số lượng lao động thực tế tại các đơn vị thành viên trong lĩnh vực cao su đến cuối năm 2023 và nhu cầu sử dụng năm 2024 có sự chênh lệch tương đối lớn. Tổng số lao động đến ngày 31/12/2023 là 78.993 người, trong khi nhu cầu sử dụng lao động năm 2024 là 90.582 người; chênh lệch là 11.589 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 9.564 người, chiếm tỷ lệ 82,5%. Cụ thể, khu vực Đông Nam bộ thiếu 3.285 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 2.660 người, là khu vực trọng yếu nhất vì công tác thu tuyển hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều ngành nghề. Khu vực Tây Nguyên thiếu 752 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 656 người. Khu vực Duyên hải miền Trung thiếu 1.455 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 841 người. Khu vực miền núi phía Bắc thiếu 1.185 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 983 người. Khu vực nước ngoài thiếu 4.912 người, trong đó lao động trực tiếp thiếu 3.785 người.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam: Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác tuyển thu và giữ chân người lao động tại các công ty cao su
Hình 2: Lãnh đạo VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam chủ trì hội nghị

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam: Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác tuyển thu và giữ chân người lao động tại các công ty cao su
Hình 3: Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác tuyển thu và giữ chân người lao động

Năm 2024 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác 445.200 tấn mủ, thu mua 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn; với giá bán mủ bình quân khoảng 34,6 triệu đồng/tấn thì Tập đoàn sẽ cân nhắc và có các giải pháp phù hợp và đặc biệt là đảm bảo nguồn lao động cho sản xuất. Theo đó, Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam luôn quan tâm và kịp thời có những chính sách phù hợp nhằm đảm bảo lực lượng lao động, ổn định công tác tổ chức sản xuất và hoạt động SXKD tại các đơn vị, từng bước nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo tham luận của các công ty được chia sẻ và những giải pháp thu hút và ổn định lao động, đảm bảo cho sản xuất, điều hành sản xuất; sắp xếp bố trí lao động hợp lý, có nhiều chính sách khuyến khích NLĐ nhận thêm vườn cây khai thác; nhượng quyền khai thác; hợp đồng khoán vườn cây khai thác. Mặt khác, linh động tìm kiếm lao động bằng nhiều nguồn tiềm năng như thu tuyển lao động đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc đến làm việc. Bố trí nơi ăn chốn ở ổn định, quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

Việt Quang

Scroll to Top