Cao su Dầu Tiếng phối hợp khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ

Sáng ngày 15/3/2023, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phối hợp cùng Phòng An Ninh Kinh tế Công an tỉnh (PA04) và các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ Công ty. Đồng chí Trần Bá Lợi – UV BTV Đảng ủy công ty cùng Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã đến dự.

Căn cứ Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ cho lực lượng chuyên nghiệp và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Tham gia khóa tập huấn năm 2023 có 140 đồng chí hiện đang là bảo vệ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (35% quân số), được chia làm 07 Tổ, mỗi tổ 20 người. Các học viên tham gia khóa tập huấn sẽ được học và thực hành các kiến thức về pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ xử lý các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và các thủ thuật nắm bắt, dự báo đúng tình hình, diễn biến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; Quán triệt, phổ biến cho lực lượng bảo vệ Công ty hiểu và áp dụng đúng các biện pháp nghiệp vụ của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; Các học viên tham gia khóa huấn luyện được trang bị các kiến thức pháp luật trong công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, sử dụng đúng và hiệu quả công cụ hỗ trợ và công tác phòng cháy, chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tuân thủ kỷ luật của tổ chức; Nắm vững kiến thức cơ bản được tập huấn để áp dụng đúng trong công tác chuyên môn làm cơ sở trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự kiến thời gian tập huấn, bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 08 ngày (từ 15/3 đến 24/3/2023). Các học viên sẽ làm bài viết và bài thực hành cuối khóa để đánh giá quá trình tham gia khóa tập huấn.

Cao su Dầu Tiếng phối hợp khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ

Cao su Dầu Tiếng phối hợp khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ

Cao su Dầu Tiếng phối hợp khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ

Cao su Dầu Tiếng phối hợp khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ
Hình 1-4: Lãnh đạo các cấp tại lễ khai giảng khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ

Việt Quang

Scroll to Top