Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác Kiểm tra, Giám sát quý I/2023

Sáng 22/02, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I – Triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Hồ Quang Điệp – UVTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác Kiểm tra, Giám sát quý I/2023
Hình 1: Đồng chí Hồ Quang Điệp – UVTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Bình Dương phát biểu

Theo báo cáo trong 02 tháng đầu năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các quy định của Bộ Chính trị và hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Kiểm ra Trung ương; xây dựng và ban hành quy trình kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, quy định cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát. Các cuộc KTGS được triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành nội dung đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện tích cực, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian quy định, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác Kiểm tra, Giám sát quý I/2023
Hình 2: Đồng chí Hồ Quang Điệp – UVTV, CN UBKT tỉnh ủy tặng hoa lãnh đạo hai đơn vị chuyển giao cờ đang cai tổ chức hội nghị giao ban

Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy Bình Dương đồng chí Hồ Quang Điệp cho biết: UBKT tỉnh ủy đã trả lời và giải đáp những ý kiến còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát và những yếu tố cần để thực hiện đúng theo qui trình thủ tục theo điều lệ Đảng của cấp ủy cơ sở và đánh giá kết quả thực hiện trong 2 tháng đầu năm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp. Tính tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao đã được thể hiện rõ, nhất là công tác kiểm tra giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến nội dung, chất lượng công tác kiểm tra giám sát như thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, việc thực hiện quy trình về công tác bổ nhiệm cán bộ, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, các Chỉ thị của Bộ Chính trị; Tập trung phòng và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh ủy Bình Dương giao ban công tác công tác Kiểm tra, Giám sát quý I/2023
Hình 3: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty CSDT phát biểu tại hội nghị

Theo đó, trong tháng 3 và quý II/2023 UBKT các cấp cần tập trung thực hiện rà soát những nội dung còn lại trong chương trình kiểm tra giám sát. Tiếp tục triển khai và thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát về công tác cán bộ và những vấn đề liên quan. Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, cấp ủy và UBKT các cấp năm 2023. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Việt Quang

Scroll to Top