Đoàn viên, người lao động Cao su Dầu Tiếng thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thời gian qua, tập thể cán bộ, công nhân lao động công ty luôn ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác sản xuất kinh doanh luôn được công ty triển khai và giám sát chặc chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm của công ty theo yêu cầu của khách hàng và thị trường. Công ty hiện quản lý 28.851,67 ha. Diện tích trồng cao su hơn 23.401 ha; Trong đó, hơn 17.128 ha vườn cây kinh doanh; 6.122,7 ha KTCB và 150 ha vườn cây tái canh, vườn nhân. Năm 2022, Công ty đã thực hiện được 28.521,97 tấn, đạt 100,08%; Thu mua hơn 7.844,9 tấn cao su tiểu điền. Chế biến hơn 35.660 tấn; Tiêu thụ 34.526,5 tấn. Doanh thu hơn 1.539,6 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng đạt 117,9%. Thu nhập bình quân hơn 12 triệu đồng/người/tháng, đạt 128,0%. Công ty đã nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ với số tiền 111,75 tỷ đồng. Chi trả trợ cấp thôi việc cho 467 người lao động nghỉ việc theo quy định với số tiền 6,72 tỷ đồng. Thưởng động viên cho CBCN trong năm là 12,86 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền ăn giữa ca cho người lao động năm 2022 là 30,15 tỷ đồng. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 02 đợt/2022 cho 7.541 lượt NLĐ với kinh phí 1,6 tỷ đồng. Tiền thưởng bình quân cuối năm 2022 đạt 12 triệu đồng/người.

Để đạt được kết quả trên phải nói đến chỉ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty, sự chung tay góp sức của các tổ chức đoàn thể, sự cộng đồng trách nhiệm của tập thể cán bộ CNLĐ toàn công ty và nhất là công tác công đoàn công ty đã phối hợp cùng chuyên môn trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Đảm bảo tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội; Tích cực trong công tác tuyên truyền vận động CNLĐ thi đua lao động sản xuất góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD.

Đoàn viên, người lao động Cao su Dầu Tiếng thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
H1: Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVBTV, Chủ tịch CĐ phát biểu tại cuộc họp BCH mở rộng chuẩn bị cho Đại Hội

Công tác chuẩn bị, yếu tố để đại hội điểm Công đoàn cơ sở được tổ chức thành công

Trong thời gian này, tập thể CB CNLĐ công ty ra sức thi đua trong lao động sản xuất (LĐSX) cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt, tập thể CNLĐ toàn công ty đã ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ XII (2023 – 2028).

Đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ntcs Minh Hòa (Nk 2023 – 2028) cho biết, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được công ty giao. Giải quyết việc làm và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ, CNLĐ. Thì những khó khăn trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại đơn vị cũng không ít. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể mà đặc biệt là tổ chức công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua trong lao động  sản xuất gắn với từng công việc và từng thời điểm cụ thể, tổ chức và và vận động NLĐ tham gia tốt các hoạt động phong trào VHVN TDTT và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; Đồng thời thực hiện tốt công tác tổng kết và khen thưởng động viên kịp thời, từ đó kích thích NLĐ hăng say thi đua lao động sản xuất góp phần thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, người lao động Cao su Dầu Tiếng thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
H2: Phiên họp thứ nhất BCH CĐ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UBKT CĐ NT Minh Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Hồng Nghĩa – Phó giám đốc, Chủ tịch CĐ XNCB (Nk 2023 – 2028), cho biết Công đoàn xí nghiệp phát động phong trào nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp đơn vị khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, góp phần giảm thời gian, sức lực, giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho CNLĐ. Từ năm 2015 đến nay xí nghiệp đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được Hội đồng khoa học sáng kiến của công ty công nhận, làm lợi cho công ty nhiều tỷ đồng.

Công đoàn công ty hiện có 24 công đoàn cơ sở (có 7 CĐCS của công ty cổ phần), 03 công đoàn bộ phận và 164 tổ công đoàn với 5.097 ĐVCĐ, trong đó nữ 2.187 (năm 2022 phát triển 332 đoàn viên mới); tổng số CB.CNLĐ là 5.152 người, trong đó nữ 2.210 người. Kết quả xét phân loại Công đoàn cơ sở có 24/24 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, trong đó có 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Công đoàn Công ty được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNLĐ

trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức, lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, được đông đảo CNLĐ hưởng ứng tích cực và đã đạt hiệu quả cao. Công đoàn Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua trong công tác tuyên truyền, vận động CNLĐ không nghỉ việc; Thi đua phòng chống cháy mùa khô; Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng theo từng tháng, quý và thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian quy định. Qua tổng kết, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 698 lượt tập thể, 14.401 lượt cá nhân với số tiền 7,04 tỷ đồng. 23 CB CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân ngành cao su Việt Nam ưu tú” năm 2022; 3 cá nhân được tặng giải thưởng “Cao su Việt Nam”; 14 cá nhân được tặng huy hiệu “Phú Riềng Đỏ”. Đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn; có 05 cá nhân được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng bằng lao động sáng tạo. Công tác luyện tay nghề, thi thợ giỏ” đã trở thành hoạt động truyền thống của Công ty và người lao động.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là đơn vị được Công đoàn Cao su Việt Nam chọn làm đơn vị để tổ chức đại hội điểm. Đến nay, tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng cho việc tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Cao su Dầu Tiếng theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra.

Đoàn viên, người lao động Cao su Dầu Tiếng thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
H3: Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐCSVN, Chủ tịch CĐ họp rút kinh nghiệm sau đại hội (Đại hội điểm Công đoàn co sở Ntcs Minh Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Đồng chí Lý Thiện Nữ – UVBTV CĐ CSVN, Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng, cho biết công tác chuẩn bị đã được tiến hành và rà soát kỹ lưỡng, đồng bộ cả về nội dung, nhân sự lẫn các điều kiện phục vụ cho đại hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này cần tập trung vào tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và độ tuổi; Đảm bảo tính đại diện theo các lĩnh vực công tác; Đảm bảo tỷ lệ nữ; Đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm đã được các cấp triển khai chuẩn bị với mục tiêu tiến hành một đại hội nhiệm kỳ an toàn, công khai, minh bạch và dân chủ. Đại hội CĐ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và sâu rộng trong công nhân, viên chức, lao động. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, đề án nhân sự, công tác tổ chức, điều hành là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của đại hội”. Theo kế hoạch, để chuẩn bị kịp thời cho công tác nhân sự tiến tới đại hội CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Ban thường vụ công đoàn công ty đã triển khai kế hoạch đại hội CĐ cấp cơ sở đúng với quy định và kịp thời gian; Đến ngày 28/2/2023, 24/24 CĐ cơ sở trực thuộc Công ty đã tổ chức thành công Đại hội CĐ để chuẩn bị cho đại hội điểm cấp công ty sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2023. Theo đó, chiều ngày 07/02, Công đoàn cơ sở NTCS Minh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cấp cơ sở lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay các Công đoan cơ sở trong công ty đã tiến hành xong đại hội cấp cơ sở ráo riết chuẩn bị cho Địa hội Công đoàn Công ty sẽ diễn ra vào cuối tháng 03/2023.

Việt Quang

Scroll to Top