danh sách công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ DẦU TIẾNG
Tên tiếng Anh: Dau Tieng WoodWork Joint Stock Company
Tên viết tắt: DAWOCO
Địa chỉ: 275, KP3, TT Dầu Tiếng, H Dầu Tiếng, T Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3522626 – 3521969 – 3522102
Số fax: 0274 3522101
E-mail: godautieng@gmail.com
Trang mạng: https://dautiengwoodjsc.com.vn​
CÔNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt: DAVACO
Địa chỉ:
Điện thoại: 0274 3 522.836
Số fax: 0274 3 561478
E-mail:
Trang mạng:
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN
Tên tiếng Anh: An Dien Industry Stock Company
Tên viết tắt: ADICO
Địa chỉ: Đường D1, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 578963
Số fax: 0274 3 578960
Trang mạng: https://rachbapip.com/
CÔNG TY CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CAO SU DẦU TIẾNG
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt: DARECO
Địa chỉ: Khu phố 3, TT. Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 3507550
Số fax:
E-mail: dareco@bdsdautieng.com
Trang mạng: https://www.bdsdautieng.com/
CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại: 0918252978
Số fax:
E-mail:
Trang mạng:
CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Số nhà 186, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai
Điện thoại: 0984470389
Số fax:
E-mail:
Trang mạng:
CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt: DACARUCO
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 561479
Số fax: 0274 3 561789
E-mail:
Trang mạng:
CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Số 33, Tổ 26, Khu phố 2, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
Điện thoại: 0274 3 561479
Số fax: 0274 3 561789
E-mail:
Trang mạng: