Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng năm 2023

Sáng ngày 10/11, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng năm 2023. Đến dự có ông Mai Bá Trước – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng; bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty và ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng năm 2023
Hình 1: Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng

Theo đó, Hội nghị đã đánh giá kết quả phối hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Cụ thể như Ngành nông nghiệp của Huyện tiếp tục phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái và hiệu quả (giá trị sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân với tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,3%). Tình hình hoạt động kinh doanh, thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện ổn định; Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao. Hiện cây cao su vẫn là cây trồng chủ lực của huyện, diện tích cây cao su trên địa bàn huyện là 49.330ha trong đó Cao su Dầu Tiếng quả lý là 28.000ha, năng suất cao su toàn huyện đạt bình quân 1,55 tấn/ha. Diện tích cây ăn quả 946 ha (tăng 16,8% so với cùng kỳ), chủ yếu là cây có múi (sầu riêng, măng cụt, cam, quýt, bưởi da xanh), chuối cấy mô, dưa lưới, bơ; Trong đó, Chuối cấy mô tập trung tại xã Thanh An, Minh Tân (với diện tích chuối đang thu hoạch khoảng 280ha) do các đơn vị liên kết và Cao su Dầu Tiếng quản lý.

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng năm 2023
Hình 2: ông Nguyễn Phương Linh – Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng đánh giá một số vấn đề thảo luận

Bên cạnh đó, Cao su Dầu Tiếng với nhiệm vụ chính là trồng, khai thác và sơ chế sản phẩm mủ cao su; Ngoài việc phấn đấu đảm bảo tốt công tác sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, hàng năm công ty còn giải quyết đầu ra sản phẩm cao su cho người dân thông qua việc thu mua mủ cao su từ các hộ tiểu điền với sản lượng thu mua cao su tiểu điền trong 10 tháng năm 2023 đạt 3.790 tấn (đạt 38,9% so với kế hoạch, chiếm khoảng 22% sản lượng do tiểu điền khai thác). Việc thu mua mủ cao su tiểu điền vừa góp phần giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho công nhân lao động vừa hỗ trợ đầu ra ổn định cho các hộ tiểu điền, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hội nghị đã thảo luận một số vấn đề liên qua đến công tác quản lý đất đai, bàn giao đất từ công ty qua huyện để thực hiện công tác qui hoạch các công trình dân sinh; đẩy nhanh tiến độ rà soát và giải quyết các diện tích đất lấn chiếm và diện tích đất chồng lấn của người dân và công ty và có phương án giải triệt để.

Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng năm 2023
Hình 3: ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, TGĐ Công ty CSDT trả lời ý kiến tại hội nghị

Trong năm 2024, Cao su Dầu Tiếng và Huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại các cụm công nghiệp; các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

Việt Quang

Scroll to Top