GVR-Logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Trang chủ

Công ty Cao su Dầu Tiếng

Công ty Cao su Dầu Tiếng tiền thân là đồn điền cao su Michelin do người Pháp thành lập vào năm 1926. Sau ngày giải phóng miền Nam, đồn điền Michelin đổi tên là Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 21/5/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển Nông trường Quốc doanh thành Công ty Cao su Dầu Tiếng.

Thực hiện chủ trương đổi mới và phát triển doanh nghiệp, ngày 13/11/2009 Bộ NN&PTNT chuyển Công ty Cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2010.

Ngành nghề chính

Công ty Cao su Dầu Tiếng

Hạ tầng công nghiệp

Cung cấp dịch vụ hạ tầng khu công nghiệp

Công ty Cao su Dầu Tiếng

Cao su

Truyền thống về trồng, thu hoạch và sơ chế cao su thiên nhiên phục vụ công nghiệp cao su

Công ty Cao su Dầu Tiếng

Gỗ

Khai thác và sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu gỗ, đặc biệt là gỗ cao su

Công ty Cao su Dầu Tiếng

Nông nghiệp CNC

Phát triển vùng trồng và chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Chứng chỉ

Giải thưởng

Đối tác

Scroll to Top