Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội XI (2017 – 2023)

Chiều ngày 4/4, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động (CNLĐ) có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Công ty đã đề ra. Công đoàn đã đồng hành với doanh nghiệp giải quyết tốt việc làm, tiền lương và chế độ chính sách, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; kịp thời thăm hỏi, động viên CNLĐ bị mắc Covid-19, đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, vừa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Song song đó, hoạt động Công đoàn ngày càng có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả với ban tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, thắc mắc của CNLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong công ty.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội XI (2017 - 2023)

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội XI (2017 - 2023)
H 1, 2: Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, đảm bảo tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ XII (2023 – 2028) đã đề ra; Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; năng động, sáng tạo, đồng hành cùng công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống CNLĐ vì mục tiêu “Công nhân giàu, Công ty mạnh”. Phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất kinh doanh; Trong đó, tái canh trồng mới trên 1.511 ha; khai thác 197.770 tấn mủ; chế biến 257.770 tấn; tiêu thụ vượt từ 1% đến 2% kế hoạch được giao. Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho CNLĐ bình quân tiền lương, thu nhập đạt từ 9 triệu đồng/người/tháng trở lên; Phát triển 1.250 đoàn viên mới.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội XI (2017 - 2023)
H3: Đại hội biểu quyết thống nhất nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028
Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội XI (2017 - 2023)
H4: Đại biểu biểu quyết nhân sự Ban chấp hành Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 2 đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Việt Quang

Scroll to Top