TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY:

– Thường trực Đảng ủy Công ty:
1. Bà Huỳnh Thị Cẩm HồngBí thư Đảng ủy
2. Ông Nguyễn Văn MinhPhó Bí thư Đảng ủy
– Hội đồng thành viên:
1. Ông Lê Thanh HưngChủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Quốc ViệtThành viên Hội đồng thành viên
3. Ông Nguyễn Văn MinhThành viên Hội đồng thành viên
4. Ông Đỗ Hoàng SơnThành viên Hội đồng thành viên
5. Bà Huỳnh Thị Cẩm HồngThành viên Hội đồng thành viên
– Kiểm soát viên phụ trách chung:Ông Võ Thành Phước
– Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Nguyễn Quốc ViệtTổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn MinhPhó Tổng Giám đốc Thường trực
3. Ông Đỗ Hoàng SơnPhó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trường ThọPhó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thiện SinhPhó Tổng Giám đốc

– Công ty có 09 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc, 1 xí nghiệp chế biến có 3 nhà máy, 9 nông trường cao su, 7 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 3 đơn vị khác.

– Tổ chức Đảng và đoàn thể, hội:

  1. Đảng bộ Công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương
  2. Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam
  3. Đoàn TN Công ty trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương

– Công ty con:

  1. CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG
  2. CÔNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
  3. CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN
  4. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU
  5. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI
  6. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA
  7. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE