Tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

– Hội đồng thành viên:
1. Ông Lê Thanh HưngChủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Quốc ViệtThành viên Hội đồng thành viên
3. Ông Nguyễn Văn MinhThành viên Hội đồng thành viên
4. Ông Đỗ Hoàng SơnThành viên Hội đồng thành viên
5. Bà Huỳnh Thị Cẩm HồngThành viên Hội đồng thành viên
– Kiểm soát viên phụ trách chung:Ông Võ Thành Phước
– Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Nguyễn Quốc ViệtTổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn MinhPhó Tổng Giám đốc Thường trực
3. Ông Đỗ Hoàng SơnPhó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Trường ThọPhó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thiện SinhPhó Tổng Giám đốc

– Công ty có 09 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc, 1 xí nghiệp chế biến có 3 nhà máy, 9 nông trường cao su, 7 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 3 đơn vị khác.

Scroll to Top