TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY:

– Thường trực Đảng ủy Công ty:
1. Ông Lê Thanh Hưng Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy
2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
3. Ông Nguyễn Văn Minh Phó Bí thư Đảng ủy
– Hội đồng thành viên:
1. Ông Lê Thanh Hưng Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên Hội đồng thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Minh Thành viên Hội đồng thành viên
4. Ông Đỗ Hoàng Sơn Thành viên Hội đồng thành viên
– Kiểm soát viên phụ trách chung: Ông Võ Thành Phước
– Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Nguyễn Quốc Việt Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Minh Phó Tổng Giám đốc Thường trực
3. Ông Nguyễn Thành Được Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Đỗ Hoàng Sơn Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Trường Thọ Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Nguyễn Thiện Sinh Phó Tổng Giám đốc

– Công ty có 09 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc, 1 xí nghiệp chế biến có 3 nhà máy, 9 nông trường cao su, 8 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 2 đơn vị khác.

– Tổ chức Đảng và đoàn thể, hội:

  1. Đảng bộ Công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương
  2. Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam
  3. Đoàn TN Công ty trực thuộc Tỉnh Đoàn Bình Dương

– Công ty con:

  1. CÔNG TY CP GỖ DẦU TIẾNG
  2. CÔNG TY CP CƠ KHÍ – VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
  3. CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN
  4. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LAI CHÂU
  5. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – LÀO CAI
  6. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – CAMPUCHIA
  7. CÔNG TY CP CAO SU DẦU TIẾNG – KRATIE