Tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

– Hội đồng thành viên:
1. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng Chủ tịch Hội đồng thành viên
2. Ông Nguyễn Đức Hiền Thành viên Hội đồng thành viên
3. Ông Nguyễn Thiện Sinh Thành viên Hội đồng thành viên
– Kiểm soát viên phụ trách chung: Ông Võ Thành Phước
– Ban Tổng Giám đốc:
1. Ông Nguyễn Đức Hiền Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Thiện Sinh Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Hồng Chí Bình Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Nguyễn Thái Hải Phó Tổng Giám đốc

* Công ty có 08 Phòng nghiệp vụ, 1 Bệnh viện đa khoa, 1 Xí nghiệp chế biến có 3 Nhà máy, 8 Nông trường cao su, 7 công ty con, 1 công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào 4 đơn vị khác.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tổ chức

Scroll to Top