Giới Thiệu

CÔNG TY TNHH MTV

CAO SU DẦU TIẾNG

“Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng,
vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Tổng quan về Công ty

LỊCH SỬ

Một ngày sau khi Sài Gòn giải phóng, 1/5/1975, Đồn điền Cao su Dầu Tiếng thuộc Công ty Michenlin do người Pháp trực tiếp quản lý và khai thác, được tiếp quản và đổi tên thành Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 20/6/1975, Ban Cao su Nam bộ ban hành Quyết định số 4/QĐTC, thành lập Ban Giám đốc lâm thời Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng.

Ngày 3/10/2019 Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam ban hành Công văn số: 688/CV-CĐCS về việc thống nhất lấy ngày 20/6/1975 là ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

1926 – Đồn điền Cao su Michelin

Công ty Cao su Dầu Tiếng tiền thân là đồn điền cao su Michelin do người Pháp thành lập.

20/06/1975 – Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng

Sau ngày giải phóng miền Nam, đồn điền Michelin được tiếp quản và đổi tên thành Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng.

21/05/1981 – Công ty Cao su Dầu Tiếng

Ngày 21/5/1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển Nông trường Quốc doanh thành Công ty Cao su Dầu Tiếng.

01/01/2010 – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Ngày 13/11/2009, Bộ NN&PTNT chuyển Công ty Cao su Dầu Tiếng thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2010.

TẦM NHÌN

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phấn đấu không ngừng, quyết tâm trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp – dịch vụ và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó lấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cao thu nhiên nhiên làm nền tảng.

Cao su dau tieng
Cao su

SỨ MỆNH

Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao để phát triển vững mạnh Công ty; 
Đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng, khách hàng, Công ty, đối tác và người lao động;
Góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, chính trị của địa phương và đất nước.

Scroll to Top