Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và là theo Bác được khen thưởng

Sáng 10/5 Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Ông Lê Thanh Tú – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp CSVN đã đến dự.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và là theo Bác được khen thưởng
Hình 1: ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổ chức triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị 05 theo từng chuyên đề gắn với chuyên đề toàn khóa đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đều đạt trên 99% với nhiều hình thức triển khai học tập. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan. 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết học tập và làm theo TGĐĐ HCM. Việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm gắn với kết quả thực hiện theo từng nội dung trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá. Chăm lo tốt đời sống và các chế độ, chính sách của công nhân lao động; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn thể Công ty và các Chi, Đảng bộ cơ sở phối hợp phát động các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo Bác trong lao động sản xuất, phát động thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua sơ kết đã có 162 tập thể và 6.464 cá nhân được khen thưởng với tổng kinh phí hơn 3,15 tỷ đồng. Khen thưởng, biểu dương, động viên những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu cho 07 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc; 02 tập thể và 01 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 01 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và là theo Bác được khen thưởng
Hình 2: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐTV và ông Lê Thanh Tú – Phó tổng giám đốc VRG khen thưởng các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo TTĐĐPC Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và là theo Bác được khen thưởng
Hình 3: ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN và ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, Phó TGĐ công ty trao thưởng các cá nhân xuất sắc

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tiếp tục triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng các nội dung bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức, tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ đảng viên và công nhân lao động trong toàn đảng bộ. Với những kết quả đạt được, 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Cao su Việt Nam đã tặng Bằng khen, 07 tập thể và 37 cá nhân được Đảng ủy Công ty khen thưởng.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, nhiều tập thể cá nhân điển hình xuất sắc trong học tập và là theo Bác được khen thưởng
Hình 4: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐTV và bà Lý Thiện Nữ – UVBTV, Chủ tịch Công đoàn CSDT trao thưởng các cá nhân xuất sắc

Việt Quang

Scroll to Top