Đơn vị trực thuộc và Nông trường

Nông trường An Lập

Ấp Chót Đồng, xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
(0274) 3592 055
 anlap@caosudautieng.com.vn

Nông trường Bến Súc

 Ấp Gò Mối – Xã Thanh Tuyền – Huyện Dầu Tiếng – Tỉnh Bình Dương
(0274) 3530 402
 bensuc@caosudautieng.com.vn

Nông trường Đoàn Văn Tiến

 Xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 401
 dvtien@caosudautieng.com.vn

Nông trường Long Hòa

 Xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3570 025
 longhoa@caosudautieng.com.vn

Nông trường Long Tân

 Ấp Long Chiểu, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3590 281
 longtan@caosudautieng.com.vn

Nông trường Minh Hòa

 Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3545 012
 minhthanh@caosudautieng.com.vn

Nông trường Thanh An

 Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

 thanhan@caosudautieng.com.vn

Nông trường Trần Văn Lưu

 Ấp An Phước, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3520 480
 tvl@caosudautieng.com.vn

Xí nghiệp chế biến

 Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 476
 xncb@caosudautieng.com.vn

Bệnh viện Đa khoa

 228 Đường Hùng Vương, KP 4B, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
(0274) 3561 375
 ttytcaosudautieng@gmail.com
Scroll to Top