Hội Nghị Toàn Quốc Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội XIII Của Đảng

Trong hai ngày 27 và 28-3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tại Nhà Quốc hội, kết nối với các  điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến các điểm cầu cơ sở.

Hội Nghị Toàn Quốc Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội XIII Của Đảng
Hình 1: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu quán triệt Hội nghị

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Trực tuyến tại điểm cầu Công ty Cao su Dầu Tiếng, có đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy Công ty; Báo cáo viên Đảng ủy Công ty; Trưởng, phó các tổ chức Đoàn thể Công ty; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng; Bí thư Chi, Đảng bộ cơ sở.

Hội Nghị Toàn Quốc Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội XIII Của Đảng
Hình 2: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng,  Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Hội Nghị Toàn Quốc Nghiên Cứu, Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Nghị Quyết Đại Hội XIII Của Đảng
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ báo cáo viên của Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam triển khai “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025”; Đồng chí Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội ND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng triển khai “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”;  Đồng chí Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an triển khai “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên./.

VĂN HẢI

Scroll to Top