Cao su Dầu Tiếng tỷ lệ thực hiện sản lượng quý I/2024 đạt 11,5%

Sáng 03/04, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa diễn ra hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 3 và quý I năm 2024; Triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2024.

Cao su Dầu Tiếng tỷ lệ thực hiện sản lượng quý I/2024 đạt 11,5%
Hình: Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hiền đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác khoán cạo

Nhận định tình hình năm 2024 rất khó khăn nên ngay từ đầu năm công ty đã khuyến khích công nhân tích cực thực hiện tận thu mủ nên sản lượng mủ thu hoạch quý 1 có cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Các công việc thực hiện chuẩn bị cho mùa cạo mới được triển khai thực hiện tốt tại các Nông trường. Các Nhà máy chế biến được bảo dưỡng kịp thời theo kế hoạch đề ra đảm bảo đúng tiến độ đảm bảo kịp thời cho kế hoạch sản xuất mùa vụ mới.

Tính đến hết tháng 03/2024, công ty đã thực hiện được hơn 2.875 tấn (đạt 11,5%) kế hoạch năm; Lũy kế thu mua mủ tiểu điền được 1.146,8 tấn (đạt 11,47%); Chế biến 4.607,95 tấn (đạt 18,43%); Tiêu thụ hơn 6.955 tấn (đạt 19,87%) kế hoạch năm. Giá thành tiêu thụ bình quân 33,61 triệu/tấn Giá bán bình quân 3 tháng đạt 40,46 triệu đồng/tấn đạt tỷ lệ 110,28% kế hoạch. Doanh thu lũy kế được 281,47 tỷ đồng; Lợi nhuận lũy kế 57,66 tỷ đồng (Lợi nhuận bình quân lũy kế đạt 6,85 triệu/tấn. Tiền lương bình quân tháng 2/2024 đạt 9,35 triệu đồng/người/tháng, bằng 126,52% so với cùng kỳ 2023. Thu nhập bình quân tháng 2/2024 đạt 10,04 triệu đồng/người/tháng, bằng 116,88% so với cùng kỳ 2023.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện của Nhà thầu liên quan các hạng mục bão dưỡng của 3 Nhà Máy được tổ chức thực tốt, đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. Đến nay, các đơn vị nông trường đã thực hiện xong công tác sắp xếp phương án phần cây lát dao, đã triển khai cho công nhân bốc thăm phần cây và đang thực hiện công tác thiết kế miệng cạo, trang bị vật tư trên vườn cây chuẩn bị cho mùa cạo mới.

Việt Quang

Scroll to Top