Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng trực tuyến hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, chỉ đạo, không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng trực tuyến hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

Điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng trực tuyến hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 Hình 1, 2: Đại biểu dự hội nghị tập huấn kiểm tra giám sát trực tuyến tại điểm cầu Cao su Dầu Tiếng

Nhằm tiếp tục giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp nâng cao nhận thức, nắm vững nghiệp vụ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong 2 ngày (11 và 12/4), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Tại điểm cầu Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, BTĐU, Chủ tịch HĐTV công ty; đồng chí Trần Bá Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công ty đã dự và chủ trì. (Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở Đảng nông trường, XNCB và các Công ty cổ phần trực thuộc công ty).

Qua 2 ngày tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn VII, Ủy ban Kiểm Trung ương, báo cáo viên, truyền đạt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; những nội dung cần lưu ý trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn thực hiện của Ban Bí thư; công tác giám sát trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Việt Quang

Scroll to Top