Cao su Dầu Tiếng, 7 tháng tiêu thụ hơn 14.433 tấn mủ thành phẩm các loại

Sáng ngày 03/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2023.

Cao su Dầu Tiếng, 7 tháng tiêu thụ hơn 14.433 tấn mủ thành phẩm các loại
Hình 1: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư ĐU, Phó TGĐ phụ trách công ty khen thưởng tập thể XNCB

Theo đó trong tháng 7, Công ty đã thực hiện được hơn 2.643 tấn; Lũy kế sản lượng 07 tháng công ty đã thực hiện được 9.524,8 tấn, đạt hơn 35% kế hoạch năm; Thu mua được 1.941,4 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 19,3%; Chế biến được hơn 12.488 tấn, đạt 33,5%. Tiêu thụ được hơn 14.433 tấn, đạt 41%; Giá thành bình quân 33,31 triệu/tấn tương đương 99,32%; Giá bán bình quân 34,31 triệu đồng/tấn, đạt 89,48%. Lũy kế doanh thu được 495,16 tỷ đồng, đạt 36,75%. Lợi nhuận bình quân 1,00 triệu/tấn mủ thành phẩm, đạt 20,8%. Lũy kế tiền lương bình quân 7,36 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân lũy kế 8,67 triệu đồng/người/tháng.

Cao su Dầu Tiếng, 7 tháng tiêu thụ hơn 14.433 tấn mủ thành phẩm các loại
Hình 2: Ông Nguyễn Thái Hải – Trưởng phòng KHVT công ty báo cáo tình hình thực hiện KHSL

Tại hội nghị, ban tổng giám đốc công ty đã khen thưởng 6,5 triệu đồng cho đơn vị Xí nghiệp Chế Biến đã đảm bảo tốt chỉ tiêu chất lượng trong tháng 6/2023.

Việt Quang

Scroll to Top