Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc

Ngày 17/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty đã dự và chủ trì hội nghị.

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc
Hình 1: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu
Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc
Hình 2: Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến đại biểu bầu bổ sung giữ chức vụ Phó TGĐ
Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc

Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc
Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung Ban Tổng Giám đốc Hình 3, 4, 5: Hội nghị tiến hành bầu tín nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty bằng phiếu kín

Theo đó, Hội nghị đã triển khai 5 bước lấy ý kiến trong quy trình công tác kiện toàn bổ sung nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty;

Hội nghị quán triệt về cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung; Danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ và danh sách cán bộ được giới thiệu để lấy ý kiến. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và được bầu tín nhiệm bằng phiếu kín.

Vquang

Scroll to Top