Cao su Dầu tiếng, sản lượng chế biến tháng 1 đạt 15,9% (hơn 3.980 tấn)

Tính đến hết tháng 01/2024, công ty đa khai thác được 2.563,9 tấn (10,26%); Thu mua được 1.182 tấn (11,18%); Tổng sản lượng chế biến đạt hơn 3.987 tấn (đạt 15,95%). Sản lượng tiêu thụ hơn 2.010 tấn (5,74%).

Cao su Dầu tiếng, sản lượng chế biến tháng 1 đạt 15,9% (hơn 3.980 tấn)

Cao su Dầu tiếng, sản lượng chế biến tháng 1 đạt 15,9% (hơn 3.980 tấn) Hình 1, 2: Công nhân sản xuất tại nhà máy Chế biến mủ cao su Bến Súc

Trong thời điểm hiện nay giá bán mủ cao su sơ chế có dấu hiệu khởi sắc, giá tiêu thụ có chiều hướng tăng dần với mức bình quân 38,27 triệu đồng/tấn (đạt 104,31%); Doanh thu 76,95 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 12,76 tỷ; Lợi nhuận bình quân 4,7 triệu đồng/tấn (đạt 169,33%). Tiền lương bình quân lũy kế đến hết tháng 12/2023 đạt hơn 8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/công nhân. Số lượng công nhân khai thác mủ so với nhu cầu lao động của 8 đơn vị nông trường trong công ty có sự biến động giảm, số lao động còn thiếu cần cho công tác khai thác, thu hoạch hơn 371 người. Bên cạnh đó, công ty đang tiến hành cho công tác thanh lý vườn cây già cỗi năng suất kém. Tính đến hết tháng 01/2024, tiến độ thực hiện cưa cắt của đối tác đạt 32% tổng diện tích, vườn cây thanh lý tái canh năm 2024 của công ty 207,43 ha gồm nông trường Minh Hòa 146,68 ha và Trần Văn Lưu là 60,75ha.

Cao su Dầu tiếng, sản lượng chế biến tháng 1 đạt 15,9% (hơn 3.980 tấn)
Hình 3: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đánh giá hoạt động SXKD tháng 01/2024
Cao su Dầu tiếng, sản lượng chế biến tháng 1 đạt 15,9% (hơn 3.980 tấn)
Hình 4: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, TGĐ công ty trao thưởng các đơn vị HT KHSL tháng 01/2024

Công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản, công tác tiếp công nhân, thanh tra – kiểm tra luôn được thực hiện đúng quy định; Công tác quản lý các hệ thống chất lượng ISO, quản lý rừng, phát triển bền vững được đảm bảo.

Việt Quang

Scroll to Top