BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẶNG BẰNG KHEN CHO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẶNG BẰNG KHEN CHO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

Hình: Ông Đoàn Minh Đức – Chánh VP Công ty (người đứng thứ 2 trái nhìn qua ở hàng thứ nhất) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT

Ngày 15/05/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong Lễ kỷ niệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua ái quốc. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho cá nhân ông Đoàn Minh Đức – Chánh Văn phòng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động Thi đua – Khen thưởng và được mời lên sân khấu giao lưu tọa đàm./.

Văn Hải

Scroll to Top