Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

Chiều 27/6, Công đoàn Cao su Dầu Tiếng vừa Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Bà Lý Thiện Nữ – UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)
Hình 1: Bà Lý Thiện Nữ – UVBTV, Chủ tịch Công đoàn trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng công nhân năm 2024

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng có Công ty hiện có 18 Công đoàn cơ sở, 03 Công đoàn bộ phận, 164 tổ Công đoàn với 4.406 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ là 1.828; CB CNLĐ là 4.449 người, trong đó nữ là 1.833.

Qua 10 năm thực hiện, công tác triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới tại Công đoàn Công ty về cơ bản hoàn thành tốt với sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo tỉnh, ngành và địa phương.

Tổ chức cho người lao động học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn; Tổ chức tuyền truyền, phổ biến pháp luật. Vận động CB ĐVCĐ và CNVC LĐ tham gia các cuộc thi viết do tỉnh, ngành, địa phương và công ty tổ chức với kết quả đạt nhiều thứ hạng cao. Bênh cạnh đó, Công đoàn phối hợp với chuyên môn thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ để lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng cũng như những đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời giải quyết và trả lời thỏa đáng giúp CNLĐ yên tâm công tác. Thêm vào đó, Đảng ủy Công ty đã xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẽ với công nhân” đã đạt hiệu quả cao trong 10 năm qua.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)
Hình 2: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch CĐ khen thưởng các tập thể có thành tích trong phong trào phòng chống cháy mùa khô 2023-2024
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – UVBTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại hội nghị
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04b của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) Hình 4, 5: Hội tổng kết 10 năm thực hiện NQ 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của BCH TLĐLĐVN (khóa XI)

Tại hội nghị, Công đoàn Công ty đã sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNLĐ 6 tháng đầu năm 2024; nhằm kịp thời đánh giá tình hoạt động và triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn các cấp công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà NQ ĐH NLĐ năm 2024 đã đề ra. Tích cực phối hợp cùng Chuyên môn Công ty chăm lo tốt đời sống về mọi mặt cho CB CNLĐ; đảm bảo tốt trong công tác tuyên truyền, vận động trong CNLĐ, tham gia trong công tác quản lý sản xuất. Tính đến 13/06/2024, Công ty đã khai thác được 4.406,46 tấn/25.000 tấn mủ nguyên liệu đạt 17,6% kế hoạch; thu mua hơn 2.085 tấn mủ cao su tiểu điền đạt 20,8%; chế biến hơn 6.965 tấn sản phẩm các loại, đạt 19,9% kế hoạch; tiêu thụ được 9.774,5 tấn mủ các loại, đạt 27,9% kế hoạch; giá bán bình quân hơn 42 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu 414,25 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, tập thể CB ĐVCĐ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm chăm lo tốt đời sống CNLĐ thường xuyên tố chức các hoạt thi đua động hướng về người lao động. Phối hợp cùng chuyên môn gặp gỡ đối thoại với CNLĐ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2024.

Việt Quang
(Ảnh TL BTG)

Scroll to Top