Cao su Dầu Tiếng phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty nhận định năm 2023 là năm thực sự khó khăn đối với công ty; Tính đến hết tháng 10 tổng sản lượng chế biến chỉ đạt hơn 22.761,7 tấn (61,19%) giảm 4.648,6 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ hơn 24.262 tấn (69%) giảm 820 tấn. giá tiêu thụ bình quân giảm 2,73%. Doanh thu bán thành phẩm đạt 828,37 tỷ đồng; Tiền lương bình quân 9 tháng đạt 7,61 triệu đồng/công nhân; Thu nhập bình quân hơn 9,66 triệu đồng/công nhân. Trong tháng, công ty đã thực hiện tổng chi thanh toán trong tháng là 135,52 tỷ đồng. Trong đó: Chi lương tháng 09/2023 34,77 tỷ đồng; Chi thanh toán mua vật tư, hàng hóa 9,47 tỷ đồng; nộp BHXH tháng 10 năm 2023 hơn 9,28 tỷ đồng, chi tiền mua mủ tiểu điền hơn 22,3 tỷ đồng, nộp các loại thuế tháng 09 năm 2023 là 50,47 tỷ đồng. Bình quân tiền lương 8,6 triệu đồng/người; Lũy kế tiền lương hơn 7,6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân 9,66 triệu đồng/người; Lũy kế thu nhập hơn 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Cao su Dầu Tiếng phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023
Hình: Ông Nguyễn Đức Hiền – Tổng Giám đốc Công ty trao khen thưởng đơn vị Xí nghiệp Chế biến

Trong tháng 10, công ty đã giải quyết chế độ thôi việc cho 72 người lao động với số tiền là 698 triệu đồng, So với cùng kỳ năm 2022 thì số lao động nghỉ việc lũy kế cao hơn 38% (167 người), tổng tiền chi trả cao hơn 2,25 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng, công ty đã trích nộp BHXH hơn 96,4 tỷ đồng. Cấp phát hàng phòng hộ lao động hơn 1,9 tỉ đồng. Cấp phát hàng bồi dưỡng độc hại hơn 10,8 tỷ đồng.

Công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản, công tác tiếp công nhân, thanh tra – kiểm tra luôn được thực hiện đúng quy định; Công tác quản lý các hệ thống chất lượng ISO, quản lý rừng, phát triển bền vững được đảm bảo. Song song đó, tình hình quản lý và góp vốn đầu tư tài chính của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vào các Công ty con, Công ty liên kết và Dự án liên doanh được giám sát chặc chẽ. Tính đến 31/10/2023 Công ty đã và đang tham gia góp vốn đầu tư tài chính tại 13 Dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn điều lệ đã góp/tạm ứng là 1.535,35 tỷ đồng/tổng số vốn cần góp là 1.946,57 tỷ đồng, đạt tiến độ 78,88%. Số vốn còn phải góp/tạm ứng là 411,21 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức hiền cho biết, hiện nay tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 tại các Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu chính: sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ mủ đều ở mức thấp và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; ngoài ra giá bán mủ tuy có dấu hiệu tăng trở lại nhưng tiếp tục duy trì ở mức thấp và thấp hơn nhiều so với Kế hoạch được giao trong năm 2023 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh. Trong đó, các Công ty tại Lào và Campuchia đã có lãi, chỉ có Công ty CPCS Dầu Tiếng Lào Cai và Lai Châu đang lỗ luỹ kế. Dự kiến các đơn vị đều hoàn thành kế hoạch năm đã được Tập đoàn có ý kiến, thoả thuận. Riêng chỉ có Công ty CPCS Dầu Tiếng Việt Lào dự kiến không hoàn thành nguyên nhân: thời tiết bất lợi (mưa nhiều), thiếu hụt lao động, công nhân tay nghề hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và tận thu sản lượng;

Các chỉ tiêu tài chính (doanh thu và lợi nhuận) dự kiến các đơn vị đều không hoàn thành kế hoạch năm, chủ yếu do giá bán mủ thấp từ đầu năm đến nay tuy hiện tại có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn duy trì ở mức thấp so với kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận, bên cạnh đó chi phí cấu thành giá thành sản phẩm tăng cao do định phí cao nhưng năng suất và sản lượng mủ khai thác chưa cao dẫn đến tổng chi phí cao khiến giá thành bình quân cao.

Riêng Công ty CPCS Dầu Tiếng Lào Cai dự kiến lỗ trong năm 2023 do trong năm 2023 giá bán mủ giảm sâu có thời điểm xuống còn 25 triệu đồng/tấn dẫn đến doanh thu của Công ty giảm mạnh, từ tháng 09/2023 giá cao su có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với kế hoạch Tập đoàn thỏa thuận. Dự kiến doanh thu những tháng cuối năm tăng nhưng không đủ bù đắp so với quãng thời gian giảm từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, do định phí cao nhưng năng suất và sản lượng mủ khai thác chưa cao dẫn đến tổng chi phí cao khiến giá thành bình quân cao (do điều kiện trồng cây cao su tại các tỉnh miền núi phía Bắc chủ yếu là làm bằng phương pháp thủ công…) Dự kiến ước thực hiện năm 2023 giá thành tiêu thụ bình quân 31,08 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán chỉ đạt 29,27 triệu đồng/tấn.

Việt Quang

Scroll to Top