Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 03/8/2023, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty đã dự và chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025
Hình 1: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu

Hội nghị đã thực hiện quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành, 02 Ủy viên Ban Thường vụ và 01 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, hội nghị quán triệt về cơ cấu, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung; Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ và danh sách cán bộ do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty giới thiệu. Hội nghị đã tiến hành thực hiện lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 Hình 2, 3, 4, 5: Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến danh sách đại biểu dự kiến bổ sung vào BCH, BTV và PBT

Việt Quang

Scroll to Top