Yếu tố chất lượng quyết định đầu ra của sản phẩm

Với nhiệm vụ chính là kiểm tra giám sát về công tác quản lý chất lượng nguyên liệu mủ cao su tại vườn cây, nghiệm thu số lượng và chất lượng nguyên liệu về Nhà máy, giám sát việc chấp hành quy trình công nghệ trong quá trình sơ chế cao su tại các Nhà máy chế biến, sản xuất ra thành phẩm đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Năm 2020, Phòng Quản lý chất lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý chất lượng mủ nguyên liệu từ vườn cây về nhà máy đến sản phẩm mủ sơ chế đạt yêu cầu khách hàng. Đối với các loại cao su SVR CV từ mủ nước các nhà máy theo kế hoạch thực hiện đạt từ 97,5% đến 99,96%. Đối với sản phẩm latex ly tâm kết quả thực hiện đạt 100% so với kế hoạch chất lượng đề ra trong năm 2020. Trong năm, sản lượng mủ tiếp nhận của công ty đạt hơn 26.100 tấn hàm lượng bình quân 29,12% và 8.943,7 tấn mủ cao su tiểu điền. Theo đó, phòng đã thực hiện kiểm tra, đánh giá xác nhận chất lượng, phân hạng 25.968,49 tấn mủ thành phẩm của công ty và 8.967,35 tấn mủ tiểu điền (Kiểm tra nguyên liệu mủ tiểu điền được 2.172 mẫu). Phối hợp với Phòng Kế hoạch Vật tư kiểm tra chất lượng đầu vào của tất cả các vật tư, hóa chất, bao bì phục vụ sản xuất gồm 391,233 tấn hoá chất các loại; 129,835 tấn túi thảm PE các loại; 7.650 bộ pallet; 9.050 phụ kiện pallet; 145,500 tấn hạt nhựa; 3.039.762 tờ tem và các loại sản phẩm khác. Điều động giao hàng các chủng loại ở các nhà máy, cấp 1.868 chứng chỉ tương đương 37.000 tấn hàng xuất khẩu và trong nước. Phối hợp với phòng Kỹ Thuật và các Nông trường kiểm soát, lựa chọn nguyên liệu. Phối hợp với XNCB phối trộn nguyên liệu trong sản xuất để sản xuất sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu khách hàng. Nguyên liệu tiểu điền có chất lượng thường không ổn định nhưng nhà máy đã chủ động tách chọn nguyên liệu từng xe và có sự phối trộn nguyên liệu một cách hợp lý.

Yếu tố chất lượng quyết định đầu ra của sản phẩm

Yếu tố chất lượng quyết định đầu ra của sản phẩm

Yếu tố chất lượng quyết định đầu ra của sản phẩm

Yếu tố chất lượng quyết định đầu ra của sản phẩm
Hình 1, 2, 3, 4: Sản phẩm được phòng QLCL kiểm tra chất lượng theo chủng loại

Trong năm 2020, Phòng QLCL đã thực hiện 2 báo cáo cải tiến mang lại hiệu qua cao như: Trang bị thêm cân để cân kiểm tra lại trọng lượng bành mủ ở các nhà máy chế biến cao su. Cải tiến việc in logo công ty, tên công ty lên tem dán pallet và in thêm mã nhà máy trên chứng chỉ thử nghiệm. Tất cả các sáng kiến nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến đã được Hội đồng khoa học sáng kiến kỹ thuật của Công ty công nhận trong năm 2020.

Trong năm 2021, phòng Quản lý chất lượng đã có đề xuất với công ty thực hiện đánh giá xác nhận chất lượng toàn bộ sản phẩm chế biến của Công ty. Điều động công tác giao hàng xuất khẩu và cấp chứng chỉ thử nghiệm cho các lô hàng xuất khẩu đi các nước trên thế giới và trong nước. Tiếp tục duy trì hệ thống ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025: 2017, ISO 45001, hệ thống quản lý rừng bền vững VFCS, chuỗi hành trình sản phẩm VFSC-CoC. Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về tình hình chất lượng, sản lượng nguyên liệu, thành phẩm và giám sát sản xuất. Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thí nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước nhằm đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh góp phần khẳng định uy tín sản phẩm của công ty.

Việt Quang

Scroll to Top