Cao su Dầu Tiếng: Khối thi đua số 1 tổng kết hoạt động năm 2023

Nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động năm 2023, thảo luận ký kết giao ước thi đua của khối thi đua số 1 năm 2024, vừa qua, tại Nông trường Cao su Long Tân. Khối thi đua số 1 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai, ký kết Giao ước thi đua năm 2024. Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty đã đến dự.

Cao su Dầu Tiếng: Khối thi đua số 1 tổng kết hoạt động năm 2023
Hình 1: Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2024
Cao su Dầu Tiếng: Khối thi đua số 1 tổng kết hoạt động năm 2023
Hinh 2: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, TGĐ Công ty phát biểu huấn thị hội nghị

Được thành lập theo quyết định số: 361/QĐ-CSDT ngày 21/9/2021 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng. Gồm 05 đơn vị Nông trường Cao su Long Tân, Long Hòa, Minh Hòa, Đoàn Văn Tiến và nông trường Trần Văn Lưu; Năm 2023, trong tình hình chung còn nhiều khó khăn nhưng tập thể Cán bộ CNLĐ các đơn vị trong khối đã có nhiều phấn đấu trong việc thực hiện KHSL và các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống về mọi mặt cho CNLĐ.

Theo Quy chế hoạt động của khối đã thống nhất hằng năm cử các đơn vị làm khối trưởng, khối phó. Năm 2023 NT Long Tân là khối trưởng; NT Trần Văn Lưu là khối phó. Các thành viên khối thi đua số 1 là đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng quản lý tổng diện tích vườn cây 19.143,66 ha (Trong đó, vườn cây kinh doanh 12.086,09 ha; KTCB 3.126,38 ha, diện tích trồng tái canh là 481,68 ha, đất trống 1.435,37 ha, đất dự án 1.982,55 ha; đất dự án luân canh 31,59 ha, vườn nhân 1,02 ha).

Với tổng số Cán bộ CNLĐ đến thời điểm tháng 30/11/2023 là 2.247 người (Lao động nữ 1.087 người). Năm 2023, theo kế hoạch sản lượng Công ty giao năm 2023 cho các đơn vị trong khối là 17.050 tấn. Theo báo cáo, tính đến 30/11 tỷ lệ thực hiện sản lượng các đơn vị thực hiện đạt từ 68,68% đến 79,59%; năng suất vườn cây đạt từ 1,15 tấn/ha đến 1,66 tấn/ha. Thu nhập bình quân của CB CNLĐ trong khối đến tháng 11/2023 là 7,79 triệu đồng/người/tháng, đạt 103%. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và bàn giao nhiệm vụ khối trưởng thi đua cho đơn vị Ntcs Trần Văn Lưu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, TGĐ Công ty ghi nhận những kết quả đạt được của khối thi đua số 01 trong năm qua; Bên cạnh những mặt đạt được, các thành viên trong khối cần đoàn kết và phấn đấu hơn nữa trong năm 2024 nhằm đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Việt Quang

Scroll to Top