Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn Chính sách pháp luật năm 2023

Ngày 09/11, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chính sách pháp luật cho cán bộ Công đoàn tại cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam và trực tuyến tại các đơn vị Công đoàn các công ty trong ngành.

Tại điểm cầu Công đoàn Cao su Dầu Tiếng, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong ban thường vụ, trưởng phó ban công đoàn đã tham dự tập huấn.

Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn Chính sách pháp luật năm 2023

Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn Chính sách pháp luật năm 2023
Hình 1, 2: Tập huấn Chính sách pháp luật tại điểm cầu Công đoàn CSDT

Hội nghị đã nghe Luật gia Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM trao đổi về các chuyên đề: Những nội dung cán bộ Công đoàn cần quan tâm trong Bộ luật Lao động; Những điểm quan trọng trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Những vấn đề người lao động quan tâm hiện nay, điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội.

Hội nghị cũng là dịp để các vị đại biểu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn Chính sách pháp luật năm 2023
Hình 3: Luật gia Trần Văn Triều – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai nội dung tập huấn (TL TChí CSVN)

Qua đó cán bộ Công đoàn áp dụng kiến thức đã tập huấn vào thực tiễn hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức Công đoàn với người lao động tạo mối quan hệ lao động hài hòa; đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho người lao động, góp phần xây dựng công ty, đơn vị ngày càng phát triển.

Tại hội nghị Ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đã công bố Quyết định nhân sự Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn CSVN.

Công đoàn Cao su Việt Nam tập huấn Chính sách pháp luật năm 2023
Hình 4: Ông Lê Văn Thủy –Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa và trao quyết định cho các thành viên Văn phòng Tư vấn Pháp luật Công đoàn CSVN (TL TChí CSVN)

Việt Quang

Scroll to Top