Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

   Năm 2019, sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá tiêu thụ mủ cao su ở mức thấp; tình hình thiếu lao động đã ảnh hưởng đến việc khai thác sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, tập thể đảng bộ công ty đã đoàn kết cùng công nhân lao động trong toàn công ty khắc phục mọi khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 1: ông Lâm Văn Hòa – Phó ban dân vận tỉnh ủy Bình Dương và ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – TGĐ công ty trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

   Đảng ủy công ty đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đảng ủy Công ty hiện có 26 tổ chức cơ sở Đảng (13 Đảng bộ và 13 Chi bộ cơ sở); có 48 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; Năm 2019, Đảng ủy công ty đã kết nạp 64 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 116,4% ; chuyển Đảng chính thức cho 71 đảng viên cấp mới 103 thẻ Đảng và đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 02 đảng viên; tổng số đảng viên hiện nay là 1.221 đồng chí, trong đó nữ 344 đồng chí, dự bị 68 đồng chí.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 2: Đảng ủy công ty, ban tổng giám đốc và Đoàn thanh niên công ty ký giao ước thi đua
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 3: ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – TGĐ công ty trao bằng khen cho tổ chức Đảng trong sạch – vững mạnh – xuất sắc

   Qua đánh giá cuối năm, Đảng bộ có 05 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 20 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ; có 08 chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 1174/1.221 đồng chí trong đó, 222 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 920 đồng chí. Song song đó, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, tính đến 31/12/2019, khai thác được 28.152 tấn mủ cao su, đạt 102,22%; Thu mua được 15.677 tấn mủ cao su, đạt 120,59%; chế biến 42.903,65 tấn, đạt 108,34%, tiêu thụ được 43.070,38 tấn mủ cao su thành phẩm, đạt 108,76%; Giá bán bình quân: 34,50 triệu đồng/tấn, Tổng doanh thu 2.061,9 tỉ đồng. Tiền lương bình quân là 7,2 triệu đồng/công nhân/tháng, thu nhập bình quân là 9 triệu đồng/công nhân/tháng.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 4: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trao bằng khen của LĐLĐ bình dương về thành tích thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2019
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 5: ông Nguyễn Văn Minh – PBTĐU – Phó TGĐ Thường trực và bà Lý Thiện Nữ – TVĐU – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao bằng khen cho tập thể

   Trong năm 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn tác động, giá bán mủ vẫn ở mức thấp, tình trạng thiếu lao động cục bộ vẫn còn từ đó ảnh hưởng đến sản xuất, doanh thu, lợi nhuận của Công ty và tác động đến đời sống của công nhân lao động. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước trong năm 2020.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 6: ông Lê Quốc Bảo – Bí thư ĐTN và bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư ĐTN công ty trao cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào TTN
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
Hình 7: ông Lê Quốc Bảo – Bí thư ĐTN công ty chuyển giao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng

Việt Quang

Scroll to Top