Cao su Dầu Tiếng, khen thưởng các đơn vị hoàn thành KHSL tháng 8/2023

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8, phương hướng tháng 9/2023 được tổ chức trực tuyến sáng ngày 06/9.

Căn cứ vào kết quả thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng theo văn bản số 851 ngày 02/8/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc phát động phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu chất lượng hàng tháng năm 2023. Theo đó, Ban tổng giám đốc công ty đã tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 9 triệu đồng cho Xí nghiệp Chế biến đã thực hiện chỉ tiêu chất lượng tháng 7 năm 2023 đạt 99,8 %; Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 10 triệu đồng cho 02 nông trường đã thực hiện tốt công tác vận động công nhân tham gia khai thác mủ cao su trong 02 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 1/9 và 2/9

Cao su Dầu Tiếng, khen thưởng các đơn vị hoàn thành KHSL tháng 8/2023
Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư ĐU, Phó TGĐ phụ trách công ty khen thưởng tập thể XNCB

năm 2023 gồm Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến và Nông trường Cao su Trần Văn Lưu với mức thưởng mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Scroll to Top