Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II

Nhằm động viên tinh thần công nhân lao động toàn công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác được giao trong quý II năm 2023 và khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động CNLĐ không thôi việc trong quý II năm 2023. Trong các ngày từ 11/7 đến 14/7/2023, Ban thường vụ Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến thăm, động viên và trao thưởng cho công nhân lao động 8 đơn vị nông trường, xí nghiệp chế biến đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, sản xuất quý II năm 2023.

Trong đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng lần này, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 1.279 công nhân với 424,2 triệu đồng. Thưởng cho 1.233 công nhân khai thác thuộc 8 nông trường trong toàn công ty đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác với số tiền thưởng 410,4 triệu đồng. (Với mức thưởng từ 200 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng/công nhân tương ứng với tỉ lệ hoàn thành và hoàn thành vượt từ 24% đến trên 27%) và 46 công nhân sản xuất thuộc xí nghiệp chế biến với số tiền thường 13,8 triệu đồng (300 ngàn đồng/công nhân)

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II Hình 0, 1: Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng công nhân Xí nghiệp Chế Biến
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 2: Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn trao thưởng công nhân NTCS An Lập
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn trao thưởng NTCS Đoàn Văn Tiến
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 4: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU, Phó TGĐ điều hành công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn trao thưởng công nhân NTCS Minh Hòa

Cụ thể như tại nông trường Cao su Minh Hòa, Thường vụ Công đoàn công ty đã trao thưởng 67 công nhân với số tiền thưởng 21,7 triệu đồng; nông trường Cao su Long Hoà 145 công nhân với tiền thưởng 43,1 triệu đồng; nông trường Đoàn Văn Tiến 127 công nhân với số tiền 35,1 triệu đồng; nông trường Trần Văn Lưu 143 công nhân với số tiền 56,4 triệu đồng; nông trường An Lập 191 công nhân với số tiền 54,5 triệu đồng; nông trường Thanh An 124 công nhân thưởng 42,6 triệu đồng; nông trường Bến Súc 160 công nhân với số tiền 67,5 triệu đồng và nông trường Long Tân 276 công nhân với số tiền 89,5 triệu đồng. Thưởng 28 triệu đồng cho 28 tập thể tổ sản xuất thuộc 8 nông trường (1 triệu đồng/tập thể tổ) đã tích cực thực hiện tốt công tác vận động CNLĐ không nghỉ việc trong quý II. Thưởng 16,2 triệu đồng cho 15 tập thể xuất sắc trong phong trào CNLĐ tháng công nhân năm 2023. Được biết, tổng kinh phí trao thưởng động viên cho CNLĐ trong quý II là 468,2 triệu đồng.

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 5: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn trao thưởng NTCS Trần Văn Lưu
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 6: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn trao thưởng NTCS Thanh An
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 7: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn trao thưởng NTCS Long Tân
Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 1.279 công nhân hoàn thành, vượt kế hoạch quý II
Hình 8: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó chủ tịch Công đoàn trao thưởng NTCS Long Hòa

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Lý Thiện Nữ – UV BTV, Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệt liệt biểu dương trước những kết quả mà tập thể CB. CNLĐ công ty đã phấn đấu thực hiện trong 6 tháng đầu năm và mong rằng CB. CNLĐ công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được phấn đấu cùng công ty vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Việt Quang

Scroll to Top