Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm
Ngày công tác dân vận của Đảng

   Sáng ngày 15/10 tại công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018). Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lộc – Tỉnh ủy viên – Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV CSDT cùng các ông bà nguyên là trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ đã đến dự.

Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm<br> Ngày công tác dân vận của Đảng
Hình 1: Ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Nguyễn Văn Lộc trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận cho các
cá nhân

   Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh nhấn mạnh, mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, tuy công tác dân vận có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn, chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, trong tình hình hội nhập, đã và đang đặt ra cho những người làm công tác dân vận của Đảng phải thường xuyên rèn luyện về bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề nghiệp cao, góp phần vào việc cũng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Liêm kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, tích cực trong việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực sự “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm<br> Ngày công tác dân vận của Đảng
Hình 2: Ông Nguyễn Thanh Liêm – Ủy viên Thường vụ – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu

   Bên cạnh đó, ông ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh thời gian qua. Chỉ ra các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của tỉnh đã và đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương

Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm<br> Ngày công tác dân vận của Đảng
Hình 3: Ông Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV CSDT trao giấy khen cho các cá nhân
Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm<br> Ngày công tác dân vận của Đảng
Hình 4: Ông Nguyễn Văn Lộc trao kỷ niệm chương cho BTV Đảng ủy công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Tỉnh ủy Bình Dương họp mặt kỷ niệm 88 năm<br> Ngày công tác dân vận của Đảng
Hình 5: BTC cuộc thi viết tấm gương dân vận khéo trao thưởng cho các cá nhân có bài viết đạt giải

   Tại buổi họp mặt, ban tổ chức tỉnh ủy đã khen thưởng cho 24 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2018. Cũng tại buổi họp mặt, ban tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đã trao thưởng 16 cá nhân đã có bài viết đạt giải./.

Việt Quang

Scroll to Top