Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024

Ngày 16/5, Nông trường Cao su Long Hòa vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2024. Ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng giám đốc Công ty; bà Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Phó Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến dự.

Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024
Hình 1: Ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại lễ ra quân
Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024
Hình 2: Giám đốc và Công đoàn nông trường ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2024
Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024
Hình 3: các tập thể tổ sản xuất của nông trường ký kết giao ước thi đua năm 2024
Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024

Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024
Nông trường Cao su Long Hòa ra quân tháng công nhân, phát động thi đua thực hiện kế hoạch năm 2024 Hình 4, 5, 6: Lãnh đạo công ty trao quà hỗ trợ các tập thể tổ và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, lãnh đạo nông trường đã phát động phong trào thi đua trong đó chú trọng đến phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNLĐ nông trường với mục tiêu “Năng suất – chất lượng – hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo AT-VSLĐ” phát huy tính sáng tạo trong lao động sản xuất, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng Công ty giao năm 2024 3.070 tấn, vượt từ 3-5%. Đảm bảo QTKT khai thác; chăm sóc và phòng trị bệnh kịp thời cho vườn cây; giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động. Song song đó, các Đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng trong CB CNLĐ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội dung quy định của công ty, đơn vị trong việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, bảo vệ tốt tài sản, giữ vững ANCT, TTAT-XH trên địa bàn nông trường trú đóng.

Năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân – triển khai Nghi quyết”. Toàn thể CB CNLĐ nông trường quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đạt hiệu quả trong sản xuất; sắp xếp ổn định tổ chức nhân sự, quản lý và điều hành, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, gắn liền phát triển sản xuất với quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường; xây dựng Nông trường và Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Việt Quang

Scroll to Top