Công đoàn nông trường An Lập bổ sung UVBCH, công bố quyết định Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở nông trường Cao su An Lập ngày 31/5/2024. BTV Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã trao quyết định công nhận Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn NTCS An Lập, nhiệm kỳ 2023-2028 để bổ sung thay cho việc cán bộ Công đoàn nông trường nghỉ việc theo chế độ. Bà Lý Thiện Nữ – UVBTV, chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến dự.

Công đoàn nông trường An Lập bổ sung UVBCH, công bố quyết định Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hình 1: Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng trao quyết định chỉ định chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở NTCS An Lập nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn nông trường An Lập bổ sung UVBCH, công bố quyết định Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hình 2: Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhận bàn giao nhiệm vụ
Công đoàn nông trường An Lập bổ sung UVBCH, công bố quyết định Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hình 3: Lãnh đạo công đoàn Cao su Dầu Tiếng trao hoa và quà chia tay cán bộ Công đoàn nghỉ chế độ
Công đoàn nông trường An Lập bổ sung UVBCH, công bố quyết định Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028
Hình 4: Cán bộ công đoàn các cấp tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ.

Theo đó, BTV Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã Công nhận kết quả bầu cử bổ sung uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Nông trường Cao su An Lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo biên bản kiểm phiếu ngày 27/4/2024) gồm ông Nguyễn Trung Trãi – Phó giám đốc nông trường và ông Nguyễn Anh Toàn – Trợ lý Kế hoạch nông trường An Lập theo quyết định số 37 ngày 10/5/2024 của Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng.

Song song đó, hội nghị đã công bố quyết định số 40 ngày 28/5/2024 của Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng về việc chỉ định chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở nông trường Cao su An Lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Trung Trãi – Phó Giám đốc, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở NTCS An Lập giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở NTCS An Lập nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 01/6/2024.

Trước đó, hội nghị đã công bố quyết định số 264 ngày 06/5/2024 của chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam về việc thôi làm cán bộ công đoàn chuyên trách (CB CĐCT) đối với ông Nguyễn Hoàng Nam – CB CĐCT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở NTCS An Lập, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thôi làm CB CĐCT kể từ ngày 01/06/2024.

Việt Quang

Scroll to Top