Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018

   Chiều ngày 07/01, Nông trường Cao su Bến Súc vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019. Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, bà Lý Thiện Nữ – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Phó chủ tịch Công đoàn, bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng các ông bà trong lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã về dự.

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 1: Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc trao thưởng các tập thể tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

   Năm 2018, tập thể cán bộ, công nhân lao động nông trường Bến Súc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khai thác giao nộp được hơn 1.949 tấn mủ nguyên liệu, đạt 109,8% kế hoạch, vượt 175 tấn, là đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời hạn 20 ngày. Kết quả kiểm tra kỹ thuật năm 2018 hạng A, B đạt 94%. Song song đó, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân lao động được quan tâm thực hiện tốt, bình quân thu nhập đạt gần 7,5 triệu đồng/công nhân/tháng. Trang cấp phòng hộ lao động, bồi dưỡng độc hại kịp thời cho người lao động theo chế độ của công ty.

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 2: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy công ty trao giấy khen cho các tập thể tổ đã hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian qui định
Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen cho 02 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút năm 2018
Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 4: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư đoàn thanh niên công ty trao thưởng cho cá nhân hoàn thành xuất sắc KHSL sớm nhất

   Năm 2018, Nông trường Cao su Bến súc có 02 cá nhân được nhận bằng khen của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 01 tập thể và 05 cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 08 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 233 cá nhân đạt lao động tiên tiến, 02 tập đạt lao động tiên tiến và 02 tập thể đạt lao động xuất sắc được Tổng Giám đốc công ty tặng giấy khen. Tại hội nghị, ban tổng giám đốc công ty đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu về dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2019 gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 5: Đoàn đại biểu dự hội nghị người lao động cấp công ty 2019 ra mắt trước hội nghị

   Năm 2019, tập thể cán bộ công nhân Nông trường quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác 2.330 tấn mủ; trồng tái canh 93,75 ha, tỷ lệ cây sống đạt 100%; chăm sóc tốt vườn cây đúng quy trình kỹ thuật; bình quân tiền lương đạt 5,5 triệu đồng/công nhân/tháng.

Việt Quang

Scroll to Top