Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 04/01/2024, Nông trường Cao su Trần Văn Lưu vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thái Hải – UV.TV Đảng ủy – Phó tổng Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng Giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên công ty đã đến dự.

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng Giám đốc Công ty phát biểu huấn thị hội nghị

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới
Hình 2: Đồng chí Nguyễn Thái Hải – UV.TV Đảng ủy – Phó tổng Giám đốc Công ty trao thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng Giám đốc Công ty trao thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới
Hình 4: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lệ – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới Hình 5, 6: Lãnh đạo các cấp trao thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu, chăm lo tốt đời sống người lao động, hoàn thành xuất sắc nghị quyết kết nạp đảng viên mới
Hình 7: Đoàn đại biểu dự hội nghị NLĐ cấp công ty ra mắt hội nghị

Đảng bộ nông trường hiện quản lý 4 chi bộ trực thuộc với 100 đảng viên, đảng viên nữ 27 đồng chí, dự bị 5 đồng chí. Năm 2023, đảng ủy nông trường đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện đảm bảo kế hoạch, yêu cầu trong chương trình giám sát của UBKT Đảng ủy cấp trên đối với Tổ chức Đảng cơ sở. Trong năm, đảng ủy nông trường đã kết nạp 5/3 đảng viên mới đạt 167%.

Trong năm đơn vị đã nhận cấp phát đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng cho công nhân lao động, Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao giao lưu với các đơn vị Kết nghĩa và địa phương nhân dịp lễ, tết, thực hiện tốt mô hình y tế cơ quan. Tổ chức tập huấn cho các tổ an toàn vệ sinh viên. Đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh – trật tự xã hội và bảo vệ sản xuất.

Nông trường hiện quản lý trên 4.224,45 ha cao su, trong đó 2.468,35 ha vườn cây kinh doanh. Có 12 tổ thu hoạch mú, 01 tổ chăm sóc bảo vệ thực vật, 01 đội bảo vệ và 1 tổ văn phòng. Tổng số Cán bộ công nhân hiện có 625 người (trong đó nữ là 299 người). Năm 2023, Nông trường đã thực hiện được hơn 2.555 tấn đạt 97,35% kế hoạch. Hàm lượng bình quân 28%, năng suất vườn cây đạt 1,07 tấn/ha. Lương bình quân 11 tháng hơn 6,2 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng. Tổ chức chăm lo tốt đời sống CB CNLĐ.

Việt Quang

Scroll to Top