Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty

Ngày 31/10/2023, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán công ty và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty. Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã đến dự.

Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty
Hình 1: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm

Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty

Cao su Dầu Tiếng công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty Hình 2, 3: Ông Nguyễn Đức Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty phát biểu

Theo đó, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã có Quyết định số 474 /QĐ-CSDT ngày 30/10/2023 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán công ty đối với ông Nguyễn Phan Hoàng Tộc – MSNV 25279 – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán, kể từ ngày 01/11/2023 và Quyết định số 475/QĐ-CSDT ngày 30/10/2023 của tổng giám đốc công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đối với ông Trần Hàn Phong – MSNV 21705 – Nhân viên Phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật, kể từ ngày 01/11/2023.

Việt Quang

Scroll to Top