KHEN THƯỞNG 40 TRIỆU ĐỒNG CHO BAN THU MUA MỦ TIỂU ĐIỀN VÀ 4 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2018

   Sáng ngày 06/07/2018, tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 06/2018, Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền 10 triệu đồng do thu mua vượt kế  hoạch quý 2 năm 2018 và khen thưởng 20 triệu đồng cho 4 Nông trường vượt kế hoạch tháng 06/2018 mỗi Nông trường 5 triệu đồng. Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch tháng 06/2018 của các đơn vị như sau: NT Cao su Bến Súc 10,53%; NT Cao su Minh Thạnh 10,49%; NT Cao su Trần Văn Lưu 10,49%; NT Cao su Đoàn Văn Tiến 10,41%. Trong tháng 06/2018, toàn Công ty thực hiện được 9,92% kế hoạch năm.

KHEN THƯỞNG 40 TRIỆU ĐỒNG CHO BAN THU MUA MỦ TIỂU ĐIỀN VÀ 4 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2018Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các Nông trường

   Đến hết tháng 06/2018, Công ty đã khai thác được 9.163 tấn/26.500 tấn, đạt tỷ lệ 34,58%; thu mua mủ cao su tiểu điền 5.197 tấn/14.240 tấn, đạt tỷ lệ 36,50%; chế biến được 15.026 tấn/40.740  tấn, đạt tỷ lệ 36,88%; tiêu thụ 14.469 tấn/ 42.740 tấn, đạt tỷ lệ 33,85%; tổng doanh thu 893 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 531 tỷ đồng, đạt 32,75% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 376 tỷ đồng, đạt 37,59% kế hoạch; thu nhập bình quân 5 tháng đầu năm 2018 đạt 6,6 triệu đồng/công nhân/tháng, so cùng kỳ năm trước tăng 15%.

KHEN THƯỞNG 40 TRIỆU ĐỒNG CHO BAN THU MUA MỦ TIỂU ĐIỀN VÀ 4 NÔNG TRƯỜNG VƯỢT KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2018

Hình 2: Lãnh đạo Công ty đóng góp ủng hộ đồng bào tỉnh Lai Châu

   Trong Hội nghị, Lãnh đạo Công ty đã kêu gọi toàn thể cán bộ dự Hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Lai Châu vừa qua bị mưa lũ gây thương vong về người, phá hoại nhiều công trình, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất của người dân. Kết quả đã quyên góp được 16,01 triệu đồng.

   Trong tháng 07/2018, Tổng Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch là: Nông trường thực hiện 12,5% kế hoạch năm trở lên khen thưởng 5 triệu đồng./.

Văn Hải

Scroll to Top