Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng

Sáng ngày 24/01, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội Nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. Đến dự hội nghị có ồng chí Nguyễn Minh Thủy – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương; Đồng chí Nguyễn Văn Dành – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương; Đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); Đồng chí Nguyễn Hải Dương – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam.

Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng
Hình 1: Đ/c Nguyễn Minh Thủy – Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương và Đ/c Nguyễn Văn Dành – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng
Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng
Hình 2: Đ/c Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Đ/c Nguyễn Hải Dương – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện quản lý 23.674,81ha (Trong đó, vườn cây kinh doanh 18.252,91ha). Năm 2023, công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kết hoạch được Tập đoàn giao cho khai thác 24.509,98 tấn; Năng suất bình quân 1,40 tấn/ha/năm. Thu mua 6.839,66 tấn mủ cao su tiểu điền. Chế biến 31.304,83 tấn. Tiêu thụ 32.791,94 tấn.

Tổng giá trị xây dựng cơ bản 57,6 tỷ đồng. Tổng doanh thu 1.589,87 tỷ đồng. (Kim ngạch xuất khẩu 27,33 triệu USD); Giá bán bình quân 34,92 triệu đồng/tấn. Tiền lương bình quân 8,06 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân 10,08. Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng/công nhân.

Hình 3: Ông Nguyễn Văn Trai và bà Lại Thị Lành đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
Hình 3: Ông Nguyễn Văn Trai và bà Lại Thị Lành đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng
Hình 4: Bà Nguyễn Thị Thuận đón nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng
Hình 5: Các tập thể và cá nhân đón nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước
Cao su Dầu Tiếng, Bình quân tiền thưởng năm 2023 của CNLĐ là 09 triệu đồng
Hình 6: Tập thể BVĐK và XNCB đón nhận Cờ và Bằng khen của Tập đoàn CN CSVN

Năm 2024, Công ty thống nhất đề ra dự thảo phương hướng và các chỉ tiêu phấn đấu Khai thác 25.000 tấn mủ cao su, năng suất bình quân 1,38 tấn/ha. Thu mua 10.000 tấn mủ cao su tiểu điền; Chế biến 35.000 tấn; Tiêu thụ 35.000 tấn. Trong đó xuất khẩu 21.000 tấn; Tổng doanh thu 1.917,19 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 1.284,22 tỷ đồng; Quản lý tốt giá thành, tích cực trong công tác tiêu thụ, đảm bảo đạt lợi nhuận bình quân từ 3,4 triệu đồng/tấn trở lên; Nộp ngân sách và các nghĩa vụ khác đầy đủ. Tổng nhu cầu vốn đầu tư 233,13 tỷ đồng, trong đó vốn XDCB 156,36 tỷ đồng. Chăm sóc tốt 18.687,77ha vườn cây kinh doanh, 4.684,04ha vườn cây KTCB; Tái canh trồng mới 494,89ha bằng bầu có tầng lá, đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, tỷ lệ cây sống 100%, sinh trưởng tốt, định hình ngay từ năm đầu. Ưu tiên đầu tư thâm canh cho vườn cây khi có điều kiện. Đảm bảo nhu cầu vốn, đầu tư phát triển có hiệu quả các công ty con và triển khai các dự án mới.

Việt Quang

Scroll to Top