Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

   Sáng 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

   Tại điểm cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, chủ trì Đ/c Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty; Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên công ty; báo cáo viên Đảng ủy công ty; UBKT Đảng ủy công ty; Trưởng, Phó các ban xây dựng đảng, đoàn thể, các phòng ban nghiệp vụ và văn phòng công ty; Bí thư, Phó bí thư chi đảng bộ cơ sở; Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên nông trường, xí nghiệp, bệnh viện đa khoa, các công ty cổ phần trực thuộc và Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; toàn thể đảng viên của Đảng bộ xí nghiệp chế biến; Chi bộ Công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng và 8 chi bộ cơ sở phòng nghiệp vụ, cơ quan Đảng, đoàn thể công ty với 350 cán bộ, đảng viên dự học.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020
Hình 1: Lãnh đạo công ty CSDT dự hội nghị triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM chuyên đề năm 2020

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia Cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020
Hình 2: Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao su Dầu Tiếng

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, ngay sau Hội nghị, cấp ủy các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện những nội dung của chuyên đề năm 2020 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2020 mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng; cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nâng cao hơn nữa nhận thức quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Văn Hải – Việt Quang

Scroll to Top