Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 23/6, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 Đảng viên

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, bên cạnh những thuận lợi công ty vẫn còn có nhiều khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh, khai thác và chăm sóc vườn cây. Bên cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao, giá bán mủ cao su giảm mạnh, thị trường không ổn định, khó tiêu thụ đã ảnh hưởng đến việc mua mủ tiểu điền, doanh thu, lợi nhuận của công ty và tiền lương, thu nhập của công nhân lao động. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, CNLĐ, công ty đã khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV đã đề ra, tạo tiền đề để công ty tiếp tục giữ vững sản xuất và phát triển bền vững.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 2: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy trao bằng khen cho tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 – 2022

Song song đó, Đảng ủy Công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương gắn phát triển kinh tế với chăm lo ổn định đời sống công nhân lao động; phát triển kinh tế với công tác quốc phòng, an ninh. Đổi mới công tác triển khai, học tập, công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và CNLĐ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy và đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng trao bằng khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2018 – 2022

Phát huy những thành tích đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quá trình phát triển. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đảng bộ, chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và của tỉnh Bình Dương. Đảng bộ cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của công nhân, cán bộ quản lý, nhất là vai trò người đứng đầu nông trường, các phòng, ban để thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung cho công tác quy hoạch và quản lý; Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hình 4: Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Dịp này, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; trao bằng khen tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2018 – 2022 cho Chi bộ 1, Đảng ủy Nông trường cao su Minh Hòa; trao bằng khen đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2018 – 2022 cho 22 đảng viên.

Việt Quang

Scroll to Top