Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021

Chiều ngày 16/03/2022, Đảng bộ cơ sở Cụm 2 nông trường gồm Bến Súc, Thanh An và An Lập đã Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2021. Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự.

Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021
Hình 1: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ cơ sở cụm 2 đã đoàn kết, thống nhất trong Ban Lãnh đạo cụm 2, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ cùng với sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động các đơn vị với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong làm việc và lao động sản xuất đặc biệt là trong tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất; Đảng bộ cơ sở cụm 2 gồm có 11 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. năm 2021 đảng bộ cơ sở các nông trường đã kết nạp được 10 đảng viên mới nâng tổng số lên 177 đảng viên. Trong năm, Đảng bộ cơ sở các nông trường đã lãnh đạo chính quyền chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNLĐ, bình quân thu nhập đạt từ 8,2 đến 10,7 triệu đồng/người/tháng chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động; Tình hình ANCT, TTXH trên địa bàn được đảm bảo; Tư tưởng cán bộ, đảng viên công nhân lao động luôn ổn định, tin tưởng và an tâm công tác. Triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chủ trương, chiến lược phát triển và nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Chăm lo chế độ chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tuyên truyền vận động toàn thể CB CNLĐ tích cực nâng cao trách nhiệm, đảm bảo QTKT trong khai thác. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Trong năm, các đơn vị trong cụm số 2 đã tổ chức triển khai được 207 cuộc với 12.834 lượt cán bộ, công nhân lao động tham gia.

Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021
Hình 2: Đoàn Thanh niên hai đơn vị trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng
Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy trao thưởng đảng viên xuất sắc
Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021

Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021
Đảng ủy Cụm số 2 Nông trường Bến Súc, Thanh An, An Lập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 Hình 4, 5, 6: Các tập thể và đảng viên xuất sắc nhận giấy khen của Đảng bộ Cụm 2 nông trường

Năm 2022, tập thể cán bộ đảng viên, CNLĐ cụm 2 quyết tâm giữ vững đoàn kết, thúc đẩy sản xuất, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí; Ổn định đời sống vật chất tinh thần cho CNLĐ; Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; Tăng cường quan hệ địa phương, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác Công ty giao; Đảm bảo qui trình, chất lượng mủ nguyên liệu đạt yêu cầu. Chăm sóc, bón phân, phòng trị bệnh kịp thời cho các vườn cây. Thực hiện tốt công tác PCCC. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho CB.CNLĐ. Phấn đấu bình quân thu nhập đạt từ 8,5triệu đồng/tháng. Tăng cường đổi mới, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phấn đấu Chi, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Việt Quang
(Hình TL Cụm 2)

Scroll to Top