Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Sáng 30/01/2024, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa công bố Quyết định chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Hình 1: Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quyết định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường cho ông Nguyễn Thanh Sơn
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Hình 2: Đ/c Nguyễn Quốc Nhân – Giám đốc nông trường trao quyết định nghỉ thôi việc cho ông Phạm Quốc Hùng
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Hình 3: Ông Phạm Quốc Hùng ký biên bản bàn giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Ntcs Long Tân
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Hình 4: Thường trực Công đoàn Công ty tặng hoa và quà chia tay ông Phạm Quốc Hùng
Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Hình 5: Các cấp lãnh đạo nông trường Long Tân chia tay ông Phạm Quốc Hùng

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đã công bố quyết định số 17/QĐ-CĐ ngày 29/01/2024 về việc chỉ định phân công phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Cao su Long Tân nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó giám đốc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nông trường Cao su Long Tân phụ trách nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường Cao su Long Tân nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 01/02/2024 thay cho ông Phạm Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn nông trường Cao su Long Tân nghỉ thôi việc theo Quyết định số 106/CSDT-QĐCDHĐLĐ, ngày 15/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Quốc Hùng.

Việt Quang

Scroll to Top