Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Chiều ngày 16/03, Đảng bộ các Nông trường thuộc cụm số 1 đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Trần Bá Lợi – UVTV Đảng ủy công ty, ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công Đoàn, ông Lê Quốc Bảo – Bí thư đoàn thanh niên công ty đã đến dự.

Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh
Hình 1: Ông Trần Bá Lợi – UVTV Đảng ủy Công ty trao khen thưởng đảng viên xuất sắc 5 năm liền
Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh Hình 2, 3, 4: Các tập thể và đảng viên xuất sắc nhận giấy khen của Đảng bộ hai đơn vị nông trường

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Các đơn vị luôn có sự đoàn kết thống nhất; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính Đảng, tiên phong gương mẫu, công nhân lao động luôn có tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy các đơn vị đã thự hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của chính sách của các cấp Đảng, chính quyền đến CNLĐ. Các cấp ủy Đảng, chuyên môn, Đoàn thể các Nông trường có sự phối hợp chặt chẽ trong mọi lĩnh vực; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đảm bảo sức khỏe CNLĐ.

Đảng ủy (Cụm số 1) Nông trường Cao su Minh Hoà, Trần Văn Lưu xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh
Hình 5: Đoàn Thanh niên hai đơn vị trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng

Tính đến đến 31/12/2021, Đảng bộ NTCS Trần Văn Lưu có 4 chi bộ, 104 đảng viên (28 đảng viên nữ), kết nạp 10 đảng viên mới đạt 142,86%. Đảng bộ Ntcs Minh Hòa có 5 chi bộ, 101 đảng viên (đảng viên nữ là 27 đồng chí), kết nạp được 08 đảng viên mới đạt 100%. Kết quả công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, không có dấu hiệu vi phạm. Đảng bộ 2 đơn vị đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác giao nộp sản lượng mủ khai thác đạt 100% kế hoạch. Sản lượng Ntcs Trần Văn Lưu đạt 3.402,5 tấn, vượt 2,5 tấn, đạt 100,08% kế hoạch. Nông trường Minh Hòa thực hiện đạt 3.550 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc vườn cây và trồng tái canh đạt yêu cầu. Chăm lo tốt đời sống văn hoá tinh thần cho CNLĐ. Đảm bảo tốt công tác lương, thưởng cho CNLĐ; Bình quân thu nhập tiền lương Ntcs Trần Văn Lưu đạt trên 7,3 triệu đồng/công nhân. Ntcs Minh Hòa đạt trên 8,9 triệu/công nhân. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm đạt trên 98% CNLĐ; tổ chức test nhanh kháng nguyên cho cán bộ công nhân lao động theo định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện và tách F0 kịp thời để hạn chế dịch bệnh Covid lây lan; Đảm bảo tốt công tác phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động trong công nhân. Công tác Quốc phòng An ninh – Trật tự Xã hội và bảo vệ sản xuất luôn được đảm bảo thực hiện tốt.

Năm 2022, Đảng ủy hai đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các qui định về phòng chống tham nhũng lãng phí. Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động CHCN – TDTT; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; Thực hiện tốt công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú sang Đảng; Thường xuyên phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất và trao thưởng kịp thời để động viên công nhân lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Hoàn thành tốt công tác phát triển Đảng viên. Phấn đấu kết nạp 11 đảng viên mới, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, 100% chi bộ và Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với kết quả đạt được, 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Đảng ủy công ty khen thưởng; 38 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được Đảng ủy nông trường khen thưởng.

Việt Quang

Scroll to Top