Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa công bố quyết định Số 184 của Đảng ủy công ty ngày 31/8/2023 về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Khối Cơ quan khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng, Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Căn cứ Công văn số 2203-CV/BTCTU, ngày 21/7/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương về việc thành lập tổ chức cơ sở đảng, Căn cứ cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty ngày 10/8/2023 về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan, Xét Tờ trình số 46-TT:/BTC-CB, ngày 10/8/2023 của Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty

Thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trên cơ sở sáp nhập 08 Chi bộ cơ sở (Cơ quan Đảng – Đoàn, Văn phòng Công ty, Thanh tra Bảo vệ, Kinh tế, Kỹ thuật, Công Đoàn, Quản lý Chất lượng, Tổ chức Lao động Tiền lương) gồm 165 đảng viên.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan
Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng công bố thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan

Song song đó, Đảng ủy công ty đã công bố quyết định Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Khối Cơ quan gồm Đồng chí Trần Bá Lợi – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương làm Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan; Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Phó Chủ tịch Công Đoàn Công ty làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và chỉ định 5 đồng chí tham gia UV BCH đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan gồm đồng chí Nguyễn Văn Hiêm – Trưởng Phòng Thanh tra Bảo vệ, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Trưởng phòng Kỹ thuật, đồng chí Lê Quốc Bảo – Chánh Văn phòng Công ty, đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Chánh Văn phòng Công đoàn Công ty. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ, tổ chức bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, sắp xếp các chi bộ trực thuộc, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với tình hình đơn vị và quy định của Đảng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Việt Quang

Scroll to Top