Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023

Ngày 22/12, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương đã về dự.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 1: Đ/c Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương trao KNC vì sự nghiệp dân vận

Năm 2023, là năm mà công ty gặp rất nhiều khó khăn; Tuy nhiên, tập thể Cán bộ Đảng viên, công nhân lao động công ty ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; Giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ; quyết tâm, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất; các cấp ủy và các đoàn thể cùng đồng hành, cộng đồng trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân lao động ổn định, tin tưởng và an tâm công tác.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 2: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV trao thưởng các ban xây dựng Đảng

Công ty hiện có 18 tổ chức cơ sở Đảng (12 Đảng bộ cơ sở và 06 Chi bộ cơ sở), có 51 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; giảm 06 tổ chức đảng và giảm 08 chi bộ trực thuộc so với đầu năm 2023 do thành lập Đảng bộ cơ sở Khối Cơ quan và sắp xếp lại các chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên hiện có 1.125 đồng chí, nữ 335 đồng chí, dự bị 90 đồng chí. Năm 2023, toàn đảng bộ đã kết nạp được 76/65 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 116,92%; đã làm hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 79 đảng viên về địa phương nơi cư trú, chuyển đảng chính thức cho 83 đảng viên dự bị.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 3: Đ/c Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty trao thưởng tổ chức Đảng xuất sắc 2023
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 4: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ 5 năm liền (Giai đoạn 2019 – 2023)
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 5: Đ/c Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty trao thưởng cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua hoàn thành KHSL năm 2023
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 6: Đ/c Trần Bá Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy côngty trao thưởng tổ chức Đảng xuất sắc trong công tác phát triển Đảng viên mới 2023
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 7: Đ/c Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới đạt 116,9% Nghị quyết năm 2023
Hình 8: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV và Đ/c Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty trao hoa chúc mừng Giám đốc Công ty CP KCN An Điền được sự tín nhiệm của VRG giao nhiệm vụ mới

Song song đó, Đảng ủy Công ty đã thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm tra 07 tổ chức và 29 đảng viên, giám sát 01 tổ chức và 01 đảng viên; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty kiểm tra 02 tổ chức và giám sát 01 tổ chức; qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung, những mặt còn tồn tại đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra và đề nghị khắc phục; không có dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra, giám sát. Công tác phòng chống tham nhũng được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm ngặt, không để sai sót. Công tác Dân vận và các đoàn thể được triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị góp phần cùng Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Đảm bảo tốt công tác QSQP – ANTT. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.

Việt Quang

Scroll to Top