Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018

   Chiều ngày 26/12, Công đoàn Khối Cơ Quan công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2019. Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty; ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn công ty đã đến dự.

Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 1: Đoàn đại biểu dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2019 ra mắt

   Với tổng số 328 cán bộ công nhân viên hiện công tác tại 14 tổ công đoàn gồm 18 phòng ban cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó nữ 93 người, 197 Đảng viên. Năm 2018, tập thể cán bộ công nhân viên Khối cơ quan đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nghị quyết hội nghị đề ra. Kịp thời trong việc cung cấp vật tư, trang thiết bị, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức lao động. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên chức lao động Khối cơ quan năm 2018 đạt trên 9,6 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân hơn 10,5 triệu đồng/người/tháng. Đến cuối tháng 11, đã trích nộp BHXH Bình Dương theo quy định; giải quyết chế độ cho 15 cán bộ công nhân viên khối cơ quan thôi việc với số tiền trên 854 triệu đồng. Thực hiện chi trả trên 220 triệu đồng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và trang cấp hàng phòng hộ lao động 159 triệu đồng.

Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 2: Hội nghị bầu đoàn Đại biểu dự hội nghị cấp công ty 2019

   Song song đó, tổ chức quy hoạch và thực hiện công tác bổ nhiệm, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Tổ chức đào tạo dài hạn, ngắn hạn cho 2.566 lượt cán bộ công nhân với tổng kinh phí trên 861 triệu đồng. Tham gia chỉ đạo công tác tái canh 1.526,75 ha, đảm bảo trồng đúng giống và đúng quy trình kỹ thuật; chăm sóc 9.055,72 ha vườn cây kiến thiết cơ bản với chất lượng vườn cây sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều; Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trong Công ty.

Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 3: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty trao bằng khen của Bộ NN & PTNN cho 04 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

   Với kết quả đạt được, năm 2018 Khối cơ quan có 03 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng chính phủ; 04 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen Bộ NN – PTNN; 11 tập thể, 28 cá nhân nhận Bằng khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 231 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam; 231 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công đoàn Công ty tặng giấy khen cho 04 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua nước rút năm 2018. Khối cơ quan được công nhận 27 sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 với 89 lượt người tham gia thực hiện.

Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 4: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty trao bằng khen của Bộ NN & PTNN cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Công đoàn Khối Cơ Quan công ty: Hoàn thành xuất sắc nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018
Hình 5: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn công ty tặng giấy khen cho 04 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua nước rút năm 2018

   Hội nghị đã tín nhiệm bầu đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động cấp công ty gồm 29 đồng chí đại biểu chính thức và 1 dự khuyết./.

(Công đoàn Công ty TNHH MTV Dầu Tiếng)
Việt Quang

Scroll to Top