Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị vượt kế hoạch tháng 6/2022

Sáng ngày 05/7, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022.

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị vượt kế hoạch tháng 6/2022
Ông Nguyễn Quốc Việt – TV HĐTV – Tổng giám đốc Công ty khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc hoàn thành kế hoạch tháng 6/2022

Trong tháng 06, toàn công ty đã khai thác được 2.774,7 tấn mủ nguyên liệu; Lũy kế sản lượng mủ cao su nguyên liệu công ty tự khai thác trong 06 tháng đầu năm được hơn 9.063,6 tấn, đạt 32% kế hoạch năm. Sản lượng mủ cao su thu mua từ vườn cây tiểu điền được hơn 3.794 tấn đạt 37,9% kế hoạch. Tổng sản lượng mủ thành phẩm các loại Công ty đã chế biến được hơn 13.020 tấn, đạt 34% kế hoạch; Sản phẩm tiêu thụ được hơn 11.101 tấn, đạt 30,4% (kế hoạch 36.500 tấn); Doanh thu cao su đạt 477,98 tỷ đồng; Giá bán bình quân 43 triệu đồng/tấn;

Nhằm động viên phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng; Ban Tổng giám đốc công ty đã trao giấy khen và tiền thưởng 20 triệu đồng cho 4 đơn vị gồm Ban thu mua mủ tiểu điền hoàn thành kế hoạch đạt 125%; Nông trường Cao su Bến Súc đạt 11,37%; Nông trường Long Hòa đạt tỷ lệ 11,16% và nông trường Long Tân với tỷ lệ 10,55% (mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng).

Việt Quang

Scroll to Top