Anh Nguyễn Văn Dũng – Chủ Tịch Công Đoàn Nông Trường Cao Su Đoàn Văn Tiến Báo Cáo Viên Giỏi Đảng Ủy Công Ty

Anh Nguyễn Văn Dũng – Chủ Tịch Công Đoàn Nông Trường Cao Su Đoàn Văn Tiến Báo Cáo Viên Giỏi Đảng Ủy Công Ty
Hình: Anh Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn NT Đoàn Văn Tiến đạt Giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi do Đảng ủy Công ty tổ chức năm 2017

“Năng động, nhiệt huyết, xung kích trong công việc cũng như các hoạt động của công đoàn”. Đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp mỗi khi nhắc đến anh Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Công đoàn Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1965, công tác tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến gần 30 năm, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ công việc của cán bộ nông nghiệp, Phó chủ tịch Công đoàn, đến nay là Chủ tịch công đoàn nông trường cao su Đoàn Văn Tiến, Báo cáo viên Đảng ủy Công ty. Dù ở vị trí nào anh Dũng cũng luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, cùng với tập thể Ban Chấp hành Công đoàn anh Dũng đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, phối hợp với thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên bằng những việc làm rất cụ thể như: Trong khâu phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ công đoàn luôn đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ được đào tạo; điều kiện làm việc luôn được cải thiện; được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học tập, nghỉ ngơi và nhiều quyền lợi chính đáng khác; vận động đoàn viên tham gia đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, chống tham ô tham nhũng, lãng phí… Trong công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh Anh có nhiều biện pháp thiết thực để lãnh đạo Công đoàn luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh; điều hành, tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt Công đoàn, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến Tổ công đoàn và CNLĐ.

Ông Lê Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến cho biết “Anh Dũng luôn làm tốt công tác chuyên trách Công đoàn, luôn xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, năng nổ trong công tác, thường xuyên cùng Ban Chấp hành Công đoàn tuyên truyền vận động công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhất công tác thu hoạch mủ và hoạt động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Lắng nghe ý kiến của CNLĐ để kịp thời giải thích thắc mắc và làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Người lao động”.

Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, anh còn thường xuyên phối hợp các đoàn thể trong đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn cũng như tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao thu hút tất cả đoàn viên công đoàn tham gia. Qua đó, góp phần rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên công đoàn. Ở cơ quan Anh như một người chú, người bạn tin cậy, thân thiện và chu đáo, bởi vậy nếu có những khó khăn, mọi người đều mang tới được chia sẻ, được tư vấn nên những đề đạt chính đáng của đoàn viên đều được giải quyết kịp thời thấu tình đạt lý.

Tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng khóa XII do Đảng ủy Công ty tổ chức năm 2017 với nội dung thuyết trình Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ”. Anh Nguyễn Văn Dũng – Báo cáo viên Đảng ủy Công ty xuất sắc đạt Giải nhất Hội thi và Giải thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất. Anh Dũng cho biết “khi được Đảng ủy Nông trường phân công tham gia Hội thi, tôi tích cực nghiên cứu tài liệu, chọn đề tài phù hợp với sự hiểu biết của bản thân, chuẩn bị kỹ nội dung, ngắn gọn đúng với yêu cầu đề ra của Hội thi. Nắm chắc bố cục của bài thuyết trình và đưa các ví dụ sinh động ngoài thực tế xã hội mới xảy ra để làm nổi bật nội dung cần truyền tải đến người nghe và cuối cùng là bình tĩnh, tự tin khi trình bày. Đạt được giải nhất Hội thi tôi rất vui và rất vinh dự”.

Với những nổ lực không biết mệt mỏi trong công tác Công đoàn và hoạt động Báo cáo viên của Đảng, anh Dũng sẽ tiếp tục phấn đấu đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến./.

Anh Khoa – Văn Hải

Scroll to Top