Đoàn Thanh niên Công ty: Hoàn thành Đại hội Chi Đoàn cơ sở, Chi Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2019 – 2022

   Tính đến ngày 25/5/2019, 32/32 Chi Đoàn trực thuộc, 6/6 Chi Đoàn cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội Chi Đoàn cơ sở, Chi Đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

   Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Công ty nhằm thực hiện những thay đổi về nhiệm kỳ Đại hội theo quy định Điều lệ Đoàn. Qua đó, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2019; đồng thời, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

   Trong tháng 01 và tháng 4/2019, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội Chi Đoàn cơ sở, Chi Đoàn trực thuộc trong toàn Công ty; Phân công các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đoàn Công ty theo dõi, chỉ đạo Đại hội tại 32 Chi Đoàn trực thuộc, 6 Chi Đoàn cơ sở; Trực tiếp phối hợp với cấp ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự Ban chấp hành khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở.

Hình 1: Đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi Đoàn Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng

   Dưới sự chỉ đạo sát sao, chủ động, tích cực của cấp ủy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai tổ chức Đại hội theo đúng nguyên tắc, điều lệ Đoàn. Các nội dung, chương trình Đại hội được tổ chức khoa học, hợp lý đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Đại hội, đúng nguyên tắc, ý thức chấp hành điều lệ Đoàn.

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Minh Đạt – Phó Bí thư Đoàn Công ty tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa mới
Hình 3: Đồng chí Trần Trung Tính – UV. BTV Đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Nông trường cao su Minh Thạnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ qua
Hình 4: Đại hội Chi Đoàn Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng – Lào Cai

   Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đoàn Công ty đã cùng các cơ sở Đoàn tiến hành rút kinh nghiệm và yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành các văn kiện, thủ tục đề nghị Đoàn cấp trên công nhận Ban Chấp hành và các chức danh được Đại hội bầu. Đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và sớm đưa các chủ trương đã được Đại hội quyết nghị vào thực tiễn.

CTV Hoàng Ngọc

Scroll to Top