Tập thể CB.CNLĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn tác động như dịch bệnh Covid – 19, thời tiết không thuận lợi, thiếu hụt lao động khai thác mủ cao su, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được giữ vững, giá bán mủ cao su ở mức khá cao, thu nhập tiền lương của cán bộ, công nhân lao động được cải thiện, giải quyết đúng, đủ, kịp thời; tư tưởng cán bộ, công nhân lao động trong toàn Công ty ổn định, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Tập thể CB.CNLĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Hình 1: Tổng Giám đốc Công ty ông Nguyễn Quốc Việt và Chủ tịch Công đoàn Công ty bà Lý Thiện Nữ ký kết giao ước thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trước những khó khăn tác động, tập thể CB.CNLĐ Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự thống nhất cao từ Công ty đến cơ sở, cùng với các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí giá thành, đầu tư. Cùng với sự quan tâm, chăm lo đời sống và các chế độ chính sách đối với người lao động; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình của công nhân lao động để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, từ đó đã tạo được sự tin tưởng và động lực thúc đẩy công nhân tích cực thi đua lao động sản xuất, gắn bó và cùng với Công ty vượt qua khó khăn.

Tập thể CB.CNLĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Hình 2: Tặng danh hiệu công nhân Ngành Cao su Việt Nam ưu tú lần thứ 5 năm 2021 cho 23 CB.CNLĐ Công ty

Với sự tập trung, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, CNLĐ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tính đến ngày 30/6/2021, toàn Công ty  đã khai thác được 7.536,47 tấn/27.300 tấn mủ nguyên liệu đạt 27,61 % kế hoạch; mua mủ cao su tiểu điền được 4.884,06 tấn/8.500 tấn đạt 57,46 % so với kế hoạch năm; chế biến được 14.135,93 tấn/35.800 tấn sản phẩm, đạt 39,49 % kế hoạch; tiêu thụ được 11.692,08 tấn/35.800 tấn mủ đạt 32,66% kế hoạch; giá bán bình quân 43,82 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu cao su đạt 512,35 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 97,22 tỷ đồng (lợi nhuận cao su 66,14 tỷ đồng, lợi nhuận khác 31,08 tỷ đồng). Giữ vững thương hiệu, thị trường tiêu thụ; phát huy danh hiệu “Thương hiệu quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-2022” và top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020 trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng số lao động tại Công ty mẹ đến tháng 6/2021 là 4.370 người. Lương bình quân tháng 5/2021 là 7.934.856 đồng/công nhân; Thu nhập bình quân tháng 5/2021 là 8.728.103 đồng/công nhân. Tổng tiền lương chi trả trong 5 tháng đầu năm 2021 là 164.474.302.763 đồng; Tiền lương bình quân 5 tháng đầu năm là 7.075.685 đồng/công nhân/tháng. Tổng thu nhập chi trả trong 5 tháng đầu năm 2021 là 186.505.849.841 đồng; Thu nhập bình quân 5 tháng đầu năm là 8.023.482 đồng/công nhân/tháng.

Phát huy thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, tập thể CB.CNLĐ Công ty đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; thu nhập bình quân 8,50 triệu đồng/người/tháng trở lên; giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Tiếp tục đăng ký tham gia chương trình Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021.

Tập thể CB.CNLĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tập thể CB.CNLĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Hình 3, 4: Bà Lý Thiện Nữ, Chủ tịch Công đoàn Công ty gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người lao động.

Trong những năm tới, Công ty phấn đấu không ngừng, quyết tâm trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp – dịch vụ và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó lấy hoạt động sản xuất, kinh doanh cao su thiên nhiên làm nền tảng./.

Văn Hải

Scroll to Top