Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, khen thưởng Đảng viên xuất sắc 5 năm (2017 – 2021)

Chiều ngày 21/4, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đảng bộ công ty trong quí I năm 2022.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, khen thưởng Đảng viên xuất sắc 5 năm (2017 - 2021)
Hình 1: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV trao bằng khen cho các cá nhân

Theo đó, cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty theo sự phân công của cấp ủy về địa bàn, lĩnh vực phụ trách trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua công tác giám sát thường xuyên cấp ủy các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình và đánh giá hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Các đồng chí Đảng ủy viên Công ty đã thực hiện tốt việc tham gia sinh hoạt Chi bộ theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty theo Quy định số 13-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương. Tổ chức triển khai xây dựng chương trình giám sát chuyên đề; Giám sát tổ chức đảng; Giám sát đảng viên: Phối hợp cùng với Văn phòng tổ chức hội nghị tập nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Triển khai một số văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho các Chi, Đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo Đảng ủy cơ sở thực hiện kiện toàn Ủy ban Kiểm tra cơ sở đảm bảo số lượng thành viên theo quy định. Tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XIII). Tham gia công tác bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở (Nông trường An Lập); Công ty thực hiện công tác cán bộ đối với 01 đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty về làm phó giám đốc Nông trường An Lập.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng, khen thưởng Đảng viên xuất sắc 5 năm (2017 - 2021)
Hình 2: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 10 mở rộng

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong quý I/2022, Công ty đã khai thác được hơn 2.648,1 tấn, đạt 9,28% kế hoạch. Sản lượng mủ thu mua từ vườn cây tiểu điền được 1.442,7 tấn, đạt 14%. Chế biến được hơn 4.716 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 12,35%. Chất lượng mủ thành phẩm các loại đạt yêu cầu. Trong tháng công ty đã tiêu thụ được 4.601 tấn, đạt 12,6%. Tổng doanh thu đạt 194,9 tỷ đồng, đạt 12,46% kế hoạch Giá bán bình quân đạt 42,36 triệu đồng/tấn; Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 94,43 tỷ đồng và tiêu thụ hội địa 100,47 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người.

Thừa ủy nhiệm của Tỉnh ủy Bình Dương bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã trao bằng khen cho 11 cá nhân đạt thành tích Đảng viên xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2017 – 2021.

Việt Quang

Scroll to Top